Composteren zonder te beluchten met Compost-O

Met de compostverbeteraar Compost-O kunt u composteren zonder te beluchten. De mest/compost krijgt op die manier een zeer hoge eindkwaliteit, wat uiteindelijk ook de kwaliteit van het eindproduct zal bevorderen. Rinagro Smart Farming biedt u daarmee de oplossing voor het composteren van organisch materiaal. Voor zowel potgrond/tuinaarde als landbouwgrond.

Waarom Compost-O?

Het is belangrijk dat compost van goede kwaliteit is om de kwaliteit van het eindproduct tevens te waarborgen. Daarnaast is het wel zo prettig als dit niet al te veel tijd in beslag neemt. Composteren versnellen kan met Compost-O van Rinagro Smart Farming. In plaats van 9 maanden heeft u dankzij Compost-O al na zo’n 6 maanden perfect bruikbare compost.

Dosering van Compost-O

Gebruik 5 liter per 100 m³. Leng de Compost-O aan met water om het te verdelen. Let wel: gecomposteerd product dient voldoende vocht te bevatten voor optimale werking.

Projecten

Composteren van bermgras.

In 2019 zijn Gemeente Leeuwarden en Rinagro een nieuw project gestart met betrekking tot een experiment met bermgras. Het doel is om te onderzoeken na mineralisatie het onkruid opnieuw ontkiemt en dat de compost als bemesting kan worden toegepast. Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar eventuele verliezen tijdens dit proces.

Na de behandeling van het bermgras met Compost-O® is dit product vervolgens in 2020 verspreid.  Op perceel 1 werd het gemineraliseerde bermgras zonder zaad van velddistels en ridderzuring verspreid en op perceel 3 werd het gemineraliseerde bermgras met zaden van velddistel en ridderzuring verspreid. Het tweede, middelste perceel is niet behandeld om kruisbesmetting te voorkomen. De percelen zijn inmiddels gemaaid en dit gedeelte van de proef is succesvol geweest, omdat er op deze percelen geen velddistels en ridderzuring zijn ontstaan. Nu is dit nog steeds het geval.

Uit deze proef blijkt dat bermgras behandeld met Compost-O® goed gebruikt kan worden als bemesting. De resultaten van het project “De Groene Ster” van de gemeente zijn goed beoordeeld: Dichte zoden en een mooie egale grasmat. Veehouders en akkerbouwers krijgen, volgens afspraak met de gemeente, gemineraliseerd  bermgras dat zwerfvuilvrij is.

Tenslotte blijkt uit de analyse van het percolaatwater dat er geen uitspoeling van kostbare stikstof plaatsvindt!

Klik hier voor de film

Composteren van bermgras met Compost-O ten opzichte van Bokashi. Dat is wat er in de “Gemeente Berg en Dal” is gedaan vanaf mei tot september 2019. De resultaten van Compost-O waren erg positief ten opzichte van Bokashi.

Laatste nieuws

Profiteer ook van de werking van Compost-O

Bestel direct door contact op te nemen met Rinagro