Afgelopen jaar hebben we u reeds geïnformeerd over de start van het project in Noord-Holland. De planning voor de kleine testopzet liep door omstandigheden vertraging op. Dit weerhield de projectgroep er echter niet van om direct wel door te pakken en plannen te maken hoe dit opgepakt zou moeten gaan worden.

De totale kleinschalige proef is op één locatie samengevoegd en wordt nauwkeurig gemonitord. In deze proefopzet wordt de realiteit zo goed als mogelijk nagebootst door regelmatige toevoeging van nieuwe mest. Daarnaast is er een nulmeting gedaan om het uitgaansmateriaal te kunnen gaan vergelijken waarna er halverwege nog een meting gedaan zal worden. Tot slot zal er nog een eindmeting volgen waarna alle partijen een presentatie zullen gaan geven over hetgeen zij hebben gedaan en wat er in de metingen zichtbaar is geworden.

Aan de hand van de proef, de metingen en de resultaten zal een vervolg worden bepaald en met de deelnemers worden afgestemd. Daar de proef nu nog loopt, zijn er nog geen resultaten of planning die wij u mee kunnen delen.

We houden u op de hoogte. Of vraag het gerust aan uw contactpersoon!