Resultaten uit het verleden zijn bij het gebruik van AgriMest wel een garantie voor de toekomst!

Vanuit deze filosofie zijn er enkele akkerbouwers die het voordeel zien van behandelde drijfmest voor hun organische bemesting. Het gaat dan met name om het extra stikstofleverend vermogen van behandelde drijfmest.

Als RINAGRO proberen wij dergelijke bedrijven “te koppelen” aan een rundveehouder / varkenshouder die AgriMest gebruikt. Voor de veehouder is het verkrijgen van homogene mest in eerste instantie het argument om AgriMest toe te dienen. Het stalklimaat (minder ammoniak) is natuurlijk ook een belangrijke factor.

Als u contact zoekt met een akkerbouwer / rundveehouder / varkenshouder om samen te profiteren van de voordelen van AgriMest, laat het ons even weten:

info@rinagro.nl  of tel. 0515 – 232724