Wat is AgriMestMix

AgriMestMix is een natuurlijk mineralenmengsel. Het helpt in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang. AgriMestMix stimuleert de groei van micro-organismen waaronder bacteriën, die organische stikstof omzetten in ammonium stikstof.
Gevolg: stikstof blijft behouden terwijl de drijfmest verbetert. De gebonden ammonium stikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever. Tenslotte vindt er geen uitspoeling van kostbare stikstof plaats door deze unieke gepatenteerde bacteriecultuur!

AgriMestMix kweekt en bevordert de groei van bodemschimmel Mycorrhiza

Mycorrhiza is een nuttige bodemschimmel die zich verbindt aan plantenwortels.
Hierdoor ontstaat een soort netwerk van fijne draadjes die mineralen vrij maken en doorgeven aan de plant.
Deze schimmel voorziet zo -door de samenwerking met de wortels van de plant- het gewas van van belangrijke voedingsstoffen als mineralen, stikstof en fosfor. Dit is de natuurlijke manier waarop planten voedingsstoffen en water uit de bodem kunnen opnemen en waarmee de groei en de vitaliteit van de plant wordt bevordert. Mycorrhiza werkt namelijk ook mee aan een hogere resistentie van het gewas tegen ziekteverwekkers in de bodem.
Onze AgriMestMix kweekt als toevoegmiddel voor drijfmest eveneens Mycorrhiza. Na toepassing van behandelde mest op landbouwgrond, activeert AgriMestMix de schimmel om uitbundig door te groeien in de bodem. Op de foto ziet u hoe de Micorrhiza schimmel zich ontwikkelt met AgriMestMix.

(drijf)mestverbeteraar

AgriMestMix gaat korstvorming en geur- en ammoniakemissies effectief tegen en stuurt microbiologische processen aan. Mest behandeld met AgriMestMix heeft bij toepassing méér energie beschikbaar voor het bodemleven. En bevat méér mineralen voor het gewas. Varkens-, rundvee en pluimvee(drijf)mest behandeld met AgriMestMix is een uitstekend product voor gebruik op eigen bedrijf en een gewild product voor afzet in bijvoorbeeld de akkerbouw.

Bodemhersteller

De ammomiumstikstof die ontstaat in behandelde mest, zorgt voor een sterkere beworteling en bevordert de groei van de plant.

Veel zand-, veen- en kleibodems hebben al jarenlang te lijden van slechte drijfmest en een overdosis aan kunstmest. Met hoge mineralenverliezen, onbalans in de bodemvruchtbaarheid en een productkwaliteit die mogelijk te wensen overlaat tot gevolg. Zo blijkt uit Wagenings onderzoek. AgriMestMix is een bodemverbeteraar die deze negatieve spiraal doorbreekt. Voor akkerbouwers is het de perfecte bemesting, juist omdat de stikstof pas beschikbaar komt tijdens de groei van de gewassen.

Minder kunstmest nodig

AgriMestMix helpt om de oorspronkelijke bodemsituatie weer te benaderen. Behandelde drijfmest herstelt het bodemleven in de graszode van weidebedrijven en in de bouwvoor van akkerbouwers. Dankzij een betere werking van de stikstof en het behoud ervan is een aanzienlijke vermindering van de kunstmestgift mogelijk.

Mycotoxine en Candida

AgriMestMix kan een bijdrage leveren aan de onderdrukking van schimmelvorming, zodat de goede bacteriën optimaal kunnen groeien en er een onderdrukking van slechte micro-organismen plaatsvindt, waaronder mycotoxine-producerende schimmels.

Kenmerken

De voordelen van AgriMestMix voor de akkerbouw:

  • Behoud van stikstof in mest dankzij ammoniakbinding.
  • Daling van het kunstmest en fosfaat verbruik.
  • De homogeniteit van drijfmest verbetert: mest is makkelijker te injecteren.
  • Vermindering geur- en ammoniakemissies: milieuwinst.
  • Behoud van meer vitaminen en mineralen in de gewassen.
  • Vele akkerbouwgewassen rijpen sneller af.
  • Kostprijsverlaging in akkerbouw.

…Uit analyses blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt: de hoeveelheid organische stikstof vermindert terwijl de ammonium stikstof stijgt. Ammonium stikstof blijft gemakkelijker in de vloeibare oplossing van de behandelde mest. Dat is gunstig voor bodem en gewas…

De ammoniakale stikstof komt al vrij in het groeiseizoen…

Voor het aanvoeren van behandelde mest kijkt u op www.drijfmest.nl

PHC film: Grond is een levend organisme

Laatste nieuws

Wilt u advies op maat?

Maak vandaag nog een afspraak