Normalerwijs wordt AgriMesMix handmatig verdeeld over de mest. Om dit op te lossen is het forSave systeem op de markt gekomen om de toediening van AgriMestMix te automatiseren. Hierdoor wordt er consequent, de afgemeten hoeveelheid AgriMestMix dagelijks verspreidt over de mestkelder, waardoor verse mest ook wordt behandeld.
Door het gebruik van het ForSave systeem zal het effect van AgriMestMix toenemen door een continu stroom van AgriMestMix.
Tevens is er een besparing in man-uren, AgriMestMix hoeft niet meer handmatig toegediend te worden. Ook vergemakkelijkt het forSave®-systeem de dosering, en registreert ook de dagelijks gebruikte hoeveelheid AgriMestMix. De registratie voor de gebruikte hoeveelheid AgriMestMix in de besturingsunit, wordt in de toekomst belangrijk doordat er certificering komt voor behandelde drijfmest. De certificaat vormt voor de afnemer een belangrijke controle op de dagelijkse toediening van AgriMestMix. Voor u betekent dit dat er een certificaat wordt uitgereikt wanneer de sprayinstallatie jaarlijks geïnspecteerd is. De afnemers van mijn behandelde mest hebben daarmee een belangrijke garantie; een hoger stikstofleverend vermogen met als resultaat een besparing op hun kunstmestaankopen. En daarmee levert het systeem een bijdrage aan de verduurzaming in land- en tuinbouw.

Met het forSave®-systeem wordt de emissie van ammoniak en methaan sterk verminderd. Dit blijkt uit een recent en onafhankelijk octrooirechtonderzoek voor AgriMestMix. Het is aangetoond, dat toevoeging van het natuurlijke mineralenmengsel de ammoniakuitstoot in mest vermindert, evenals de methaanuitstoot.

Dit systeem is volledig gepatendeerd en de investering hierin bedraagt tussen €15 000,- en €25 000,- afhankelijk per bedrijfssituatie.Voor meer informatie: info@rinagro.nl.

Laatste nieuws