Wie is Rinagro?

Rinagro BV is een actief bedrijf dat volop bezig is met de productie en verkoop van een toevoegmiddel aan drijfmest. Rinagro is dus thuis in mestbewerking. Ons toevoegmiddel AgriMestMix zorgt ervoor dat in de opslagperiode van drijfmest het omzetten en rijpen versterkt plaatsvindt en er zo een krachtiger eindproduct ontstaat. Onze drijfmestbehandelingsmethode geeft u dus een gegarandeerd kwalitatief betere mest!
Rinagro werkt op een nuchtere, heldere wijze en dat wordt gewaardeerd door onze klanten! (zie ook onze reviews)

Rinagro kent bovendien de wensen van en de omstandigheden waaronder agrarische ondernemers vandaag de dag moeten werken. Onze missie is dan ook: agrarische ondernemers assisteren om een maximaal rendement te halen uit hun organische mest, en daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzaam landbouwbeleid met minder emissies van broeikasgassen.

Uiteindelijk zult u immers zelf de juiste beslissingen moeten nemen voor een duurzame bedrijfsvoering en een goede bodemvruchtbaarheid! Rinagro daagt u daarom uit met de slogan:

Haal meer uit mest … met AgriMestMix

Laatste nieuws