Rinagro stimuleert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Rinagro wil met AgriMestMix en Compost-O bijdragen aan een hoger rendement mest met minder emissievorming. Zodoende wordt er bijgedragen aan duurzame landbouw. Echter, duurzaamheid begint ook bij jezelf. We zien het als een uitdaging om duurzaam ondernemen te integreren in de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering.
Voor Rinagro betekent duurzaamheid: eerlijkheid, transparantie, respect voor de omgeving van nu en morgen, natuurlijke energie/ energie besparing, en investeren in mensen. Met de onderstaande onderwerpen hopen we hierbij een bijdrage te leveren.

Duurzame landbouw

Emissiebeperking in de landbouw is ‘’hot’’. De regels met betrekking tot de uitstoot/emissie worden steeds strikter. Hierdoor moeten er grote en dure investeringen worden gedaan zoals een dichte vloer en/of een luchtwasser. Naast een hoger rendement mest betekent toediening van AgriMestMix ook minder ammoniakemissie door ammoniakbinding. Dit leidt tot een aangename stalklimaat; de meeste gehoorde, eerste, ervaring na toediening van AgriMestMix. Na enkele dagen is er een aangenamere geur in de stal, doordat de ammoniakemissie teruggedrongen wordt. Dit maakt AgriMestMix tot een investering in duurzame landbouw met een verdienmodel.

Samen werking met Dutch Dairy Centre

Het Dutch Dairy Centre (DDC) is een netwerk van in Nederland gevestigde bedrijven die een breed scala aan producten  en diensten leveren aan de internationale zuivelindustrie voor boeren, boerencoöperaties en melkfabrieken.

Op deze DDC-website vindt u alle leden gesegmenteerd door het type producten dat zij leveren en een link naar hun eigen website. De leden kunnen ook voor u samenwerken als een groep of in een consortium.

Ga naar het Dutch Dairy Centre

Energie

Windmolens
Tijdens bedrijfsprocessen wordt de nodige energie verbruikt. In dat kader heeft Rinagro bij het pand twee windmolens gezet. Op deze manier wordt een deel van de stroom zelf -, en daarnaast groen opgewekt.

Wagenpark
Onze verkopers rijden rond in een bedrijfsauto. Deze bedrijfsauto’s hebben veelal het A-energielabel. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden tot elektrische rijden. Hierbij is de eerste stap al gezet. De eerste, volledig, elektrische auto rijdt al rond.
Daarnaast bezitten alle auto’s over een navigatiesysteem zodat er de kortste weg gereden kan worden.
AgriMestMix

Investeren in mensen

Rinagro willen middenin de maatschappij staan. Sinds kort sponsort Rinagro, naast diverse (sport)gelegengeden, het Hunger project. Het Hunger project zet zich in om een einde te maken aan chronische honger in Afrika. Naast een bijdrage, is Rinagro ook onderdeel van een groep investeerders die zich in zet voor het einde van honger in het West-Afrikaanse land Benin. Deze selecte groep (Katakle) gaat in maart een reis naar Benin om zich actief in te zetten om lokale bedrijvigheid te stimuleren. Namens Rinagro zal Rinze Joustra, te samen met enkele anderen, deze reis ondernemen.

Lees hier meer

Laatste nieuws