NitriSet® is een natuurlijk bacterie- en mineralenmengsel. Het mengsel stimuleert belangrijke biochemische processen in organische meststoffen en de bodem. NitriSet® stimuleert de groei van micro-organismen, waaronder bacteriën die de stikstof in organisch gebonden ammoniumstikstof omzetten. De voedingsstoffen, zoals stikstof, zijn vanuit de micro-organismen continu en waar nodig beschikbaar. Hierdoor vindt geen uitspoeling plaats. In tegenstelling tot de acute en effectieve toepasbare, maar uitspoelings- en verluchtigingsgevoelige nitraatvorm, wordt de ammoniumvorm efficiënter en doelgerichter gebruikt.

Voordelen NH4+

Met NitriSet® wordt stikstof als ammoniumstikstof (NH4+) in het product behouden.

Dit heeft als voordeel dat:

  • er geen uitspoeling meer plaatsvindt;
  • deze stikstofvorm reeds in de wortels in bouwstoffen ter bevordering van de celdeling wordt omgezet;
  • het al bij lage temperaturen en geringe lichtintensiteit werkt;
  • de wortelgroei versterkt wordt;
  • de wortelgroei in zowel de breedte als ook in de diepte verbetert;
  • de opname van (micro-)nutriënten die normaliter te diep of vast in de bodem zitten, versterkt wordt;
  • de celstructuur compacter en sterker wordt, waardoor een hogere weerstand tegen ziektes worden opgebouwd.

Vermindering kunstmestgift mogelijk

NitriSet® draagt ertoe bij, dat organische meststoffen de oorspronkelijke bodemsituatie weer benadert. Behandelde mest herstelt zowel het bodemleven als ook de symbiose. Dank zij een betere functie van de stikstof en het behoud ervan in de meststoffen en de bodem, is een aanzienlijke reductie van de kunstmestgift mogelijk.

Mycotoxine en Candida

NitriSet® kan een bijdrage leveren aan het onderdrukken van schimmelvorming. Als gevolg hiervan kunnen de juiste bacteriën optimaal groeien en worden de schadelijke micro-organismen, zoals mycotoxine producerende schimmels, verdrongen. Bovendien wordt de groei van goede schimmels, bijvoorbeeld de mycorrhiza, gestimuleerd.

Toepassingsmogelijkheden

  • Digestaat
  • Vaste mest
  • Drijfmest

Dosering op het land

10 liter NitriSet® per 250 m3 digestaat doseren. Of reken de dosering om naar 2-4 liter per hectare. NitriSet® kan ook voor het uitrijden in de mesttanks worden bijgevoegd. Bij een mestopslag is het wenselijk een week voor het uitrijden NitriSet® aan de biomassa toe te voegen.

Verpakking

NitriSet® is in 10 liter jerrycans, 200 liter of 1000 liter vaten (IBC) verkrijgbaar.

Profiteer ook van de werking van NitriSet®

Bestel direct door contact op te nemen met Rinagro