In 2019 tot en met 2021 heeft Rinagro Smart Farming geparticipeerd in het veldonderzoek in Wilstedt (Duitsland) via het Europees BIOCAS-project in samenwerking met 3N en de Landwirtschaftskammer Niedersachsen. De dierlijke mest die in opslag werd behandeld met ons product AgriMestMix® leidde tot de volgende succesvolle resultaten:

  • 2019: Suikerbieten met dezelfde opbrengst in combinatie met een lagere mestgift
  • 2020: Wintertarwe met het hoogste eiwitgehalte en 5% meer opbrengst
  • 2021: Zetmeelaardappelen met het hoogste zetmeelgehalte en 14% meer opbrengst