Afgelopen voorjaar (mei 2023) hebben onze collega Wouter en dhr. Joustra via een digitale bijeenkomst de tussentijdse ervaringen van de Wageningen Universiteit(WUR) met betrekking tot het composteren bijgewoond. De compost die daarbij ontstond is geanalyseerd, uitgereden en wederom zijn daarvan de resultaten weer gerapporteerd.

Korte tijd na de bijeenkomst is van de composteerproeven  een tussentijdse rapport verschenen, welke onder deze link volledig door te nemen is.

Wat is hieraan interessant en/of relevant als het gaat om het nieuws van Rinagro?! Nou onze collega Wouter heeft het gehele tussentijdse rapport doorgenomen, dat was nogal een dikke pil, en het is nog niet eens het eindverslag… Moet u eens nagaan wat voor boekwerk er zal volgen!
In dit rapport kwam Compost-O® als composteertoepassing eveneens naar voren en is dus ook onderzocht. Enkele zaken die hierbij belangrijk om op te merken te zijn, is dat hieruit bleek dat met betrekking tot de efficiënte benutting van de nutriënten; borium, magnesium voor de planten beschikbaar kwamen. In tegenstelling tot andere toepassingen.

Voor de plantengroei van groot belang en voor de plantontwikkeling nog meer. Een andere vrijgemaakte voedingsstof die toch wel zeer serieuze invloed heeft op de wortelgroei, is het vrijmaken van de fosfaten en die beschikbaar stellen aan de plant. Uit het onderzoek blijkt dan andere producten/composteermethodes niet of nauwelijks in staat zijn fosfaten vrij te maken, terwijl Compost-O®, onafhankelijk van de zuurgraad, onder alle omstandigheden genoeg fosfaten vrijmaakt voor de plant.

Een ander punt dat hierbij aan bod kwam was de stikstofbenutting. Doordat Compost-O® in staat is stikstof te mineraliseren en vast te houden, kan er meer in de biomassa vastgehouden worden. Daarbij spoelt het niet uit als de plant het niet nodig heeft. Zowel in de zomer als in de winter niet, dus ook niet met heftige regenval en hoge waterstanden. Dit is het gevolg van het veranderen van de microbiologie in de biomassa wat zich dan via de bemeste massa doorzet in de bodem.

De toepassing van AgriMestMix® en Compost-O® zorgt ervoor dat op een natuurlijke basis emissies in de totale cyclus worden gereduceerd en uitspoeling kan worden voorkomen.

Bovendien zijn deze voordelen dan zowel op stal, als op landniveau aanwezig

Zie voor een uitgebreider overzicht het gehele rapport:  https://edepot.wur.nl/633075

Het uiteindelijke eindrapport zal zoals het nu lijkt in 2025 gepubliceerd worden. Wij houden u op de hoogte!