Een duurzame, vervangende werking voor fosfaatkunstmest

Fosfaatkunstmest is van sterke invloed bij de opslag van energie en het ontstaan van wortels in uw gewassen. Een tekort aan dit element heeft duidelijke gevolgen voor uw planten en de vorming van zaad. Het gebruik van dit (kostbare) type meststof wordt echter sterk afgeremd onder beperkingen in het mestactieplan. Kies in plaats daarvan voor betere benutting van de fosfaat uit drijfmest door gebruik van AgriMestMix.

Zonder fosfaatkunstmest toch resultaat

Het door Rinagro ontwikkelde AgriMestMix om mest te behandelen heeft bij toepassing meer energie beschikbaar voor het bodemleven in vergelijking met andere, soortgelijke producten. Bovendien bevat het meer mineralen voor het gewas. AgriMestMix fungeert als bodemhersteller waarbij er wortelstikstof ontstaat, en kan dus gebruikt worden als alternatief voor fosfaatkunstmest. Het resultaat? Een sterkere beworteling en bevordering van de groei van de plant en zaadvorming. En dat alles zonder dat er fosfaatkunstmest aan te pas is gekomen.

Voordelen van AgriMestMix

Naast het feit dat AgriMestMix een goed alternatief voor fosfaatkunstmest is, heeft het ook nog eens een positieve invloed op eiwitten (RE, OEB en DVE). In combinatie met een verhoogde wortelvorming kan dit de gift van fosfaat aanzienlijk laten dalen. En er zitten nog diverse andere voordelen aan AgriMestMix voor de akkerbouw. Kort gezegd zijn deze op een rij als volgt:

  • Behouden van stikstof in uw mest dankzij ammoniakbinding;
  • De daling van het kunstmest- en fosfaatverbruik;
  • Verbetering van homogeniteit van uw drijfmest: de mest is eenvoudiger te injecteren;
  • Vermindering van geur- en ammoniakemissies met zodoende een milieuwinst;
  • Behoud van meer vitaminen en mineralen in de gewassen;
  • Een aanzienlijk deel van uw akkerbouwgewassen rijpen sneller af;
  • Een sterke kostprijsverlaging in de akkerbouw.

Laatste nieuws

Wilt u advies op maat?

Maak een afspraak met onze adviseur