Recent stuurde een melkveehouder klant bij ons een aantal foto’s en filmpjes toe van de staat waarin zijn mest zich op dat moment bevond.

Hij had namelijk destijds een mestopslagruimte die over de jaren heen leek te zijn gekrompen. Alsmaar vaker kreeg hij problemen met de opslagcapaciteit, terwijl de mestproductie niet gestegen was…
Het probleem bleek te zitten in het ontstaan van een dikke koek/korst op de mest en een dikke fractie dit uit was gaan zakken en neersloeg op de bodem. Daardoor ontstonden dus “mestbanken” die er niet uitgepompt werden bij het uitrijden. Duidelijk is wel dat daardoor de opslagruimte drastisch gereduceerd werd.

Die korst en mestbanken moesten opgelost gaan worden, dat was zeker. Een uitdaging als deze legde men voor aan Rinagro. Binnen afzienbare tijd boekte het gebruik van de technologie van Rinagro hele goede resultaten! Per mestgang was al ongeveer 60 m2 opgeruimd! Wat in totaal toch weer een aantal m3 extra capaciteit levert!
In de winterperiode zal het proces verdergaan, waarna de prognose is dat in het voorjaar het restant ook verteerd zal zijn.

Foto 1 laat een close-up zien van de klonten

Foto 2 de korst en de losgekomen koek, de zuurstofloze laag in de put

 .         

Het onderstaande filmpje toont hoe de koek in de mest is losgekomen en drijft.