De provincie Fryslân steekt 900.000 euro in een subsidieregeling om vernieuwingen in de landbouw te stimuleren. De regeling is voor boeren die plannen bedenken om weidevogels te beschermen of de uitstoot van fosfaat te beperken. De subsidie kan worden aangevraagd door boeren, onderzoekers en adviseurs en wordt op 5 maart opengesteld.

Niet alleen de provincie steekt er geld in, ook de Europese Unie komt met een bijdrage. In totaal is er dan anderhalf miljoen euro beschikbaar. Belangstellenden moeten zich voor 8 juni van dit jaar melden.

Bron: omroep Fryslan, 06-02-2018

Laatste nieuws