“Biologische boeren vrezen dat de prijzen voor een aantal groenten gaan stijgen, omdat ze geen onbehandelde mest meer mogen gebruiken.

Het gaat om het aanscherpen van regels voor voedselveiligheid door supermarktketens. Zij eisen dat bij de teelt van groenten, waarvan het eetbare gedeelte met de grond in contact komt, vanaf zes maanden voor de oogst geen onbehandelde mest meer mag worden ingezet. In deze mest kunnen ziekteverwekkers zitten, die tot een half jaar in de grond kunnen overleven, zeggen de supermarkten.”

Bron: http://nos.nl/artikel/2068459-biologische-boeren-vrezen-hogere-prijzen.html

De reactie van de supermarkten mag misschien overtrokken lijken. Feit is wel dat mest anaeroob is en vele anaerobe bacteriën daarin leven. Dat kunnen soorten zijn zoals Ecoli, Ehec en Treponema (veroorzaker Mortellaro)

De behandeling van mest met AgriMestMix zorgt ervoor dat anaerobe bacteriën moeten zien te overleven in een aerobe mest. In de opslagperiode volgt, na toediening van AgriMestMix, in ongeveer 4 dagen een switch van een anaerobe naar aerobe leefomgeving voor de bacteriën. In deze nieuwe leefomgeving kunnen alleen de aerobe bacteriën overleven.
Wilt u meer informatie over Agrimestmix en de mogelijkheden voor toepassing op uw bedrijf? Bel of mail ons voor informatie en of een afspraak.