1. Gasemissie-experiment door de Universiteit van Zuid-Denemarken (SDU)

Start in januari 2020 om met AgriMestMix® toe te passen aan de mest- en digestaatopslagen om het verlies van koolstof en stikstof door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In maart 2020 werden alle universiteiten van Denemarken gesloten vanwege Covid-19. Na ruim een maand laten de resultaten een goed effect zien. Koolstof en voedingsstoffen worden gemineraliseerd  in plaats van anaeroob verteerd.

 

  1. Vervolgproject Denemarken via melkveehouders in de praktijk

Start in mei 2021 met als doel het salmonellaprobleem in kaart te brengen. In Denemarken zijn veel gevallen van salmonella op melkveebedrijven en vaak voor een langere periode, soms wel meer dan 10 jaar achter elkaar.

In juli 2021 worden de eerste resultaten van AgriMestMix® weergegeven in de grasopbrengst en de samenstelling. Ook de besmetting van salmonella op melkniveau neemt in het koppel af. Conclusie: besmetting via het ruwvoer neemt af door het gebruik van AgriMestMix®.

Vervolgens wordt in augustus een proef voor een maand opgezet om AgriMestMix® over het voer te gieten in de dosering van 1 liter per 100 koeien per dag. In september leidt dit tot positieve resultaten in de ontwikkeling van salmonella in de melk.