In 2019 zijn Gemeente Leeuwarden en Rinagro een nieuw project gestart met betrekking tot een experiment met bermgras. Het doel is om te onderzoeken na mineralisatie het onkruid opnieuw ontkiemt en dat de compost als bemesting kan worden toegepast. Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar eventuele verliezen tijdens dit proces.

Na de behandeling van het bermgras met Compost-O® is dit product vervolgens in 2020 verspreid.  Op perceel 1 werd het gemineraliseerde bermgras zonder zaad van velddistels en ridderzuring verspreid en op perceel 3 werd het gemineraliseerde bermgras met zaden van velddistel en ridderzuring verspreid. Het tweede, middelste perceel is niet behandeld om kruisbesmetting te voorkomen. De percelen zijn inmiddels gemaaid en dit gedeelte van de proef is succesvol geweest, omdat er op deze percelen geen velddistels en ridderzuring zijn ontstaan. In 2021 is dit nog steeds het geval.

Uit deze proef blijkt dat bermgras behandeld met Compost-O® goed gebruikt kan worden als bemesting. De resultaten van het project “De Groene Ster” van de gemeente zijn goed beoordeeld: Dichte zoden en een mooie egale grasmat. Veehouders en akkerbouwers krijgen, volgens afspraak met de gemeente, gemineraliseerd  bermgras dat zwerfvuilvrij is.

Tenslotte blijkt uit de analyse van het percolaatwater dat er geen uitspoeling van kostbare stikstof plaatsvindt!