Vaste mest, drijfmest en digestaat zijn de meest bekende vormen van uitwerpselen die tot nu toe een behandeling met Rinagro’s aerobe bacteriële mineralenmengsel behandeling genieten kunnen. Echter hebben gemeenten nog meer soorten reststromen die op een duurzame wijze verwerkt zouden moeten worden. Externe partijen zijn tot nu toe nog altijd verantwoordelijk voor het afvoeren en verwerken van deze stromen.

Eén van deze partijen is dan ook verantwoordelijk voor het afvoeren van de hondenpoep die in de daarvoor bestemde containers verzameld worden. Ja u leest het goed, de uitwerpselen van de honden… Tot dusver bekend worden die enkel in zakjes in containers in parken en bij uitlaatveldjes verzameld. De inhoud van deze kleinere containers wordt vervolgens samengebracht in 1 grote container en afgevoerd.

Steeds vaker willen ook deze externe partijen steeds duurzamer werken en met zo min mogelijk bewegingen en transporten. Zo ook het transport en de verwerking van hondenpoep. In de ideale situatie zou de dunne fractie uit de grote opslagcontainer zo behandeld moeten zijn, dat het in het riool overgestort zou kunnen worden. Dit om de kringloop weer een stukje meer te kunnen sluiten.

De problemen die zich hierbij echter voor doen zijn de volgende:

  • Plastic: de zakjes waarin de feces verzameld zijn, zijn van plastic. Dit is op zichzelf al niet klimaatvriendelijk en „Renewable“.
  • Geur: in de opslagtijd in zowel de kleine prullenbakjes in parken als ook bij de grote verzamelcontainer, komt een enorm indringende geur van hondenontlasting vrij. Omwonenden als ook de medewerkers van het verwerkingsbedrijf zien dit niet als aangenaam.
  • Pathogenen: de uitwerpselen van honden staan bekend als broedplek voor ziekteverwekkers. Hele hoge concentraties met pathogenen zijn hierin te vinden. Wanneer deze nog actief en dus schadelijk zijn voor mens en dier, dan zijn de risico’s bij het overstorten naar het riool ongekend. De ziekteverwekkers komen dan via de zuiveringen in het drinkwater terecht waarna het dus bij de mens terechtkomt.

Via onze contacten bij en rondom de gemeenten kwamen we in contact met een verwerkingsbedrijf. Er werden meetings gepland waarin we onze ervaringen en kennis binnen diverse bereiken deelden. Uiteindelijk zijn we kleinschalig met een testje gestart om de mogelijkheden te gaan testen en onderzoeken binnen de hondenpoepbehandeling.

Deze test zou starten met biologisch afbreekbare zakjes met hondenpoep. Echter na enkele maanden werd duidelijk dat die zakjes dus niet biologisch afbreekbaar waren… Hierdoor werd de proef uitgebreid om te zien welke plastics eventueel wel afbreekbaar zouden zijn. Echter leidde dit tot dusver tot dezelfde bevindingen. Op dit moment wordt voor deze uitdaging nog een passende oplossing gezocht, opgeven is bij Rinagro niet aan de orde!

Naast de lopende proef, werd er ook met feces zonder zakjes geëxperimenteerd in verschillende doseringen met Compost-O®-Super. De observaties leidden reeds tot resultaten… Deze uitkomsten waren dusdanig positief, dat besloten werd het project uit te breiden. Een vrachtwagencontainer vol hondenpoep werd verzameld en op een daarvoor bestemd terrein geplaatst. Volgens de projectpartner, diens medewerkers en de omwonenden was de lucht niet te harden!
Op dezelfde namiddag werd nog Compost-O®-Super aan het geheel toegevoegd. Waarna de volgende dag de stank weg was! De eerste uitdaging is al getackeld.

Tot slot werd er gedurende de proef regelmatig monstermateriaal genomen. Onze laborante, mevrouw Beljaars, is zich hierover gaan ontfermen. Deels heeft zij zich er zelf in verdiept en daarnaast heeft zij nog een extern laboratorium daarbij genomen die voor de diepgaande onderzoeken kon zorgen.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. De activiteit van de pathogenen is sterk gereduceerd. Dit betekent niet direct dat er een complete ineffectiviteit was, omdat de ziekteverwekkers afhankelijk zijn van de leefomgeving. Is die ongunstig zijn ze inactief/inactiever, zijn ze gunstig dan wordt de pathogeen actief/actiever. De laatste gegevens laten zien dat de inactiviteit volledig is doorgegaan en de pathogenen de toevoeging niet overleefd hebben. Dit is zeer positief! Dit betekent dat er de mogelijkheid bestaat dat de dunne fractie uit het bovenste deel van het opslagbassin zonder risico zou kunnen worden overgeheveld naar het riool.

Een hele ontwikkeling in het verwerkingsbereik waarmee nieuwe stappen kunnen worden gezet naar een duurzamere en efficiëntere samenleving. Met nog als laatste hindernis, het plastic van de zakjes… Ook daar gaan wij mee door!