Wikkerink-Aalten-01Van schrale zandgrond tot vruchtbare esgrond.
Dit is het doel van de heren Wikkerink in Aalten nu ze dit jaar zijn gestart met het composteren van slootmaaisel op hun melkveebedrijf. Het ruwe slootmaaisel wordt opgeslagen op een siloplaat en aangereden. Om het composteringsproces te bevorderen wordt Compost-O van Rinagro toegediend. Gemiddeld na drie maanden is er een goede omzetting bereikt. De loonwerker wordt dan ingeschakeld om de compost met een breedwerpige schijvenstrooier uit te rijden. Dit voorjaar en begin september is er compost uitgereden. De heren Wikkerink willen hiermee een verbetering van de bodemstructuur realiseren. Het aanvoeren van organische stof zal leiden tot een actief bodemleven. Dit betekent minder uitspoeling, een betere stikstofnalevering en minder droogtegevoelige grond. Voor de heren Wikkerink zijn deze argumenten van belang om deze vorm van composteren verder voort te zetten.

Het eindproduct
Al na twee maanden zijn de eerste resultaten zichtbaar. De rietstengels gaan verpulveren en de vezelrijke grassoorten worden broos. De celwanden worden duidelijk aangetast tijdens het composteringsproces. Deze compost heeft op het moment van toediening meer structuur dan de compost voor het tuinieren. Een verdere voortzetting van het composteringsproces geeft een eindproduct dat lijkt op droge tuinaarde en ruikt als verse bosgrond.

Energiebesparing
Dit proces draagt bij aan een duurzame landbouw. Het slootmaaisel wordt immers weer opgenomen in het kringloopproces als meststof. Bovendien wordt er geen energie (= brandstof) verbruikt voor het beluchten. Er is sprake van een biologisch proces zonder mechanische bewerkingen die energie verbruiken. Het meest belangrijke doel is echter de structuurverbetering. De heren Wikkerink willen het beregenen graag uitstellen. Alleen bij een langdurige en extreme droogte. Dit betekent energiebesparing. Voor de heren Wikkerink is dit een belangrijk argument. Ze waren namelijk aanvankelijk gestopt met beregenen. Maar de huidige mestwetgeving leidt tot een verschraling van de grond. Noodgedwongen overwegen ze weer te beginnen met beregenen.

Slootmaaisel
Het aangeleverde slootmaaisel heeft een sterk wisselende samenstelling. Van rietstengels, takken en bermgras tot slib. De kleideeltjes in het slib zijn belangrijk om de organische stofvorming te verbeteren. Het slootmaaisel wordt verder niet vermengd of belucht. Naast Compost-O worden er geen andere toevoegingen gebruikt, zoals bijvoorbeeld kalk. Op een regelmatige basis wordt het slootmaaisel aangeleverd en aangereden. In het begin is er sprake van een temperatuurstijging. Dit is belangrijk om onkruidzaden en ziektekiemen te doden. Er zijn nog geen exacte gegevens beschikbaar over onkruidzaden in het slootmaaisel. In ieder geval constateren de heren Wikkerink geen onkruidgroei op de opslagplaats.

Foto van de compostering van slootmaaisel met links Benny Wikkerink en rechts zoon Ruben Wikkerink.

P E R S B E R I C H T, Piaam