De toevoeging van AgriMestMix aan drijfmest leidt tot lagere bemestingskosten voor boeren en minder stikstof en fosfaat in het milieu. Dat is de overtuiging van Rinze Joustra, directeur van Rinagro. “AgriMestMix is een mengsel van natuurlijke mineralen. En die mineralen zorgen ervoor dat de vertering van drijfmest al in de opslag op gang komt.” Rinagro is specialist op het gebied van compostering en mestbewerking.

Drijfmest is voor land- en tuinbouwbedrijven een uiterst waardevolle grondstof. Het is rijk aan stikstof en fosfaat (noodzakelijk voor groei van planten) en is een bron van organische stof (zorgt voor een gevarieerd bodemleven en een mooie bodemstructuur). “Vaak wordt drijfmest in het voorjaar uitgereden over het land. Maar op dat moment kunnen planten maar een beperkt deel van de stikstof en fosfaat uit die drijfmest opnemen. De organische mest moet eerst verteerd worden voordat de planten de rest van de mineralen kunnen opnemen.” Maar dat verteringsproces duurt enkele maanden. “En dan is het inmiddels najaar en hebben de planten fosfaat en stikstof niet meer nodig.”

Agrimestmix zorgt ervoor dat het verteringsproces van drijfmest al in de opslag op gang komt. “Behandelde mest wordt daardoor rijker aan direct opneembare stikstof en fosfaat. Deze mineralen zijn al op het moment van uitrijden beschikbaar voor de planten.” Belangrijkste voordelen: lagere bemestingskosten voor de boer (want hij hoeft minder aanvullende kunstmest te gebruiken), hogere opbrengsten (gewas, maar ook melk) en milieuwinst (minder uitspoeling van stikstof en fosfaat). “En in stallen waar Agrimestmix wordt gebruikt, is de uitstoot van ammoniak lager. Dat blijkt ook uit onafhankelijke metingen.” Agrimestmix wordt niet alleen door Nederlandse veehouders gebruikt: het product wordt ook toegepast in onder meer Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Canada.

Joustra timmert ondertussen ook aan de weg met een nieuw composteringsproduct: Compost-O. “Daarmee kun je bijvoorbeeld bermgras composteren zonder te beluchten. Ook dat is per saldo veel beter voor het milieu. De eerste gemeenten hebben al belangstelling getoond voor Compost-O.”

 DOOR:  JOHAN OONEN 

Origineel artikel ……………………………..