De gemeente Leeuwarden heeft de laatste jaren tamelijk nauw samengewerkt met Rinagro in diverse projecten. Binnen deze projecten zijn prachtige resultaten behaald en bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo was de proef met bermgras als bodemverbeteraar succesvol, en het mineraliseren met Compost-O® de nutriënten vasthield. Met een uitspoeling van 0!

Bijzonder interessant is ook de reden waardoor wij bij de gemeente terecht zijn gekomen. Binnen het composteren bleken de vloeistoffen van Rinagro in staat de kiemkracht van (ongewenste) onkruidzaden compleet te ontdoen. De kiemkracht van de zaden in de massa is binnen composteren een belangrijke zaak, want compost waarin (onkruid)zaden nog kiemkracht hebben is niet gunstig voor de afzet hiervan. Als men de tuin opvult met compost ter bodemverbetering en er komen plots allemaal onkruiden en grassen boven, dan is dat verre van prettig. Bovendien kunnen onkruiden negatieve invloed hebben op onze biodiversiteit, omdat ze simpelweg erg overheersend groeien.

Zo is de Japanse duizendknoop een hoofdpijndossier voor zowel gemeenten als vele particulieren omdat de plant, of nou ja dit onkruid, moeilijk uit de tuinen, perken en veldjes te verwijderen is. Oplossingen voor deze hardnekkige plant zijn tot dusver:

  • De plant onder enorm hoge spanning zetten waardoor men de plant zou elektrocuteren.
  • Het afgraven van de grond tot wel 4 meter diep, zodat men zoveel als mogelijk het      wortelgestel ook verwijdert. Hierna wordt de grond afgevoerd en vernietigd.
  • En de laatste optie is de plant en de grond bewerken met pesticiden, opdat de plant afsterven zal.

Echter zijn er bezwaren omtrent deze opties…
Zo zou er bij het kleinste stukje wortel kiemkracht blijven wanneer deze niet wordt bereikt met de hoge spanning, bij het afgraven in de grond achterblijft of door de pesticide niet bereikt wordt.

Bovendien zijn de gevolgen met betrekking tot het klimaat ook nog een verbeteringspunt. Bij het afgraven, afvoeren en vernietigen van de grond worden momenteel veel fossiele brandstoffen gebruikt. Bij de pesticiden hebben zowel de grond en diens bodemleven, het grondwater als ook de omliggende planten dan het nodige te verduren.

Alle aspecten tezamen hebben ons gemotiveerd een experiment op touw te zetten waarbij we gaan kijken of we de plant op een duurzame manier verwerken kunnen. Het idee is namelijk dat de Japanse duizendknoop mogelijk zeer anaeroob is. Wanneer deze compleet, met wortel en al doordrongen worden met Compost-O® of onze pure bacteriën, dus gecomposteerd worden, dat de plant niet meer kiemkrachtig is. Wanneer dit zou slagen, gaan wij proeven met een ‚besmette’ bodem doen die we vervolgens gaan behandelen.
Onderstaande foto toont de composteeropstelling zoals deze eind 2022 opgezet is. Wij hopen dat in de volgende nieuwsbrief het organisch materiaal helemaal gemineraliseerd is en de compost inmiddels al eens is toegepast in een proefopstelling.