Deze winter is er een handelsreis geweest van Rinze Joustra en Doekle de Jong van ISS-mestopslagsystemen naar Canada. Vol enthousiasme werd de reis aangevangen en werden samen met de Canadese importeur voor Rinagro BV een aantal gesprekken gevoerd m-50 graden celciuset bedrijven en onderzoeksinstellingen. Ook werden er verschillende boerenbedrijven bezocht en gekeken hoe AgriMestMix daar in de bedrijfsvoering kan worden ingepast. Bijzonder aan de reis was dat het net de koudste periode sinds jaren was. Met temperaturen die plaatselijk zakte tot wel -50 graden celsius, was het wel even wennen en een ervaring die niet snel in de koude kleren gaat zitten.