Hoe u stikstof beter kunt benutten met AgriMestMix

De maximale hoeveelheid ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee wordt vanaf september begrensd. Daarom is het juist nu de geschikte tijd om even na te denken over de benutting van het goud dat in uw mestkelder zit, in dit geval stikstof.

U leest het goed, goud.

Stikstof is namelijk een prachtige stof om planten te laten groeien en het eiwitgehalte in dieren (vlees) en melk te verhogen. U kunt er veel geld mee verdienen als u het ten volle benut.

In de magen van de koe wordt de mest anaeroob. Bovendien ontstaan uit mest stoffen als methaan en ammoniak. Met deze emissie gaat tevens een groot deel van de in de drijfmest aanwezige stikstof en energie verloren, waardoor de mest aan waarde verliest.

Maar dit kan beter! Met AgriMestMix van Rinagro bewerken een speciale selectie van aerobe bacteriën de mest zodanig dat door rijping de nutriënten in de mest gebonden blijven met als resultaat een betere benutting. Dat betekent voor u een gezond bodemklimaat met microbieel eiwit dat leidt tot een beter benutbaar eiwit in gras met als resultaat meer eiwit in melk. Kortom, een optimale benutting van het goud in uw mestkelder.

Dit is precies wat nodig is nu minister Schouten eiwit uit aanvoer aan banden legt.