Melkveehouder Jan Koopman uit het Noord-Hollandse Westwoud behandelt zijn mest met AgriMestMix®. Een mineralenmengsel op basis van gepatenteerde bacteriën van Rinagro dat belangrijke biochemische processen in drijfmest op gang brengt. Organische stikstof wordt omgezet in gebonden ammoniumstikstof, die eerder en gelijkmatiger vrijkomt voor het gewas. Of het nu gaat om gras of om tulpen die op huurland van de melkveehouder worden geteeld. Bovendien is er uit eerder onderzoek aangetoond dat geur- en ammoniakemissies worden voorkomen. Daarnaast vindt er minder uitspoeling van stikstof naar de sloot plaats in de herfst. “Uiteindelijk voegen we op deze wijze waarde toe aan de mest”, is de opvatting van Koopman.

De melkveehouder uit Westwoud is altijd op zoek naar oplossingen binnen en buiten de stal. Niet alles is uit te drukken in een hogere opbrengst of betere voederwaarde, maar Koopman ziet toch duidelijk verbeteringen. “We proberen zo ook op de regelgeving vooruit te lopen.”

AgriMestMix® stimuleert de groei van micro-organismen waaronder bacteriën, die organische stikstof omzetten in ammoniumstikstof. Het mineralenmengsel met bacteriën wordt ingezet als mestverbeteraar, om kostvorming en geuren ammoniakemissies tegen te gaan, maar ook als bodemverbeteraar. De ammoniumstikstof in combinatie met de gepatenteerde bacteriën zorgen in behandelde mest namelijk voor een sterkere worteling en bevordert de groei van de plant.

Wilt u meer te weten komen over de ervaring van dhr. Koopman, lees hier het gehele artikel.