Er is eindelijk duidelijkheid: er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016, eventueel met terugwerkende kracht. Het aantal stuks melkvee in 2014 en de forfaitaire productienormen zijn het uitgangspunt bij de toekenning van het aantal rechten. Wijzigingen tot 2 juli kunnen hierin worden meegenomen. De mogelijke afroming en de knelgevallenregeling moeten de komende maanden nog worden uitgewerkt.

Van de drie opties om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te reguleren, koos staatssecretaris Dijksma voor fosfaatrechten. Dierrechten en melkrechten zijn weliswaar eenvoudiger in de uitvoering en handhaving, maar sturen niet direct op het fosfaatproductieplafond. Bovendien geven ze beide geen prikkel aan individuele melkveehouders om de fosfaatefficiëntie te verhogen. Met een stelsel van fosfaatrechten wordt wel directer gestuurd op het fosfaatplafond en kunnen ondernemers ontwikkelruimte verdienen door gebruik van de KringloopWijzer.