Door Gineke Mons

Melkveehouder Nanne Heida uit het friese Mildam bespaart jaarlijks zo’n vierduizend euro op kunstmestkosten voor zijn grasland. Hij schrijft die besparing toe aan het gebruik van het middel AgriMest, dat wordt toegevoegd aan de runderdrijfmest. Agrimest wordt toegepast als een combinatie van vloeibare mineralen en mineralen in poedervorm. Het mengsel wordt eens per week uitgegoten over de mestroosters. De mineralen in het poeder binden de toxische stoffen in de mest en stimuleren de bacteriegroei, claimt leverancier Rinze Joustra van Rinagro in Piaam. De vloeibare mineralen zorgen al tijdens de stalperiode voor aerobe omzetting van organische stof zoals stro in de mest. De organisch gebonden stikstof komt hierdoor al direct beschikbaar wanneer de mest wordt uitgereden, legt Joustra uit. “Bovendien wordt de mest pH-neutraal, waardoor de ammoniak niet vervluchtigt. Je houdt dus de ammoniak stikstof in de mest.” Al met al heeft dat tot gevolg dat de meststoffen veel beter beschikbaar komen voor het grasland, stelt Joustra. Dat scheelt dus in de benodigde hoeveelheid kunstmest. Volgens Joustra zijn er duizenden boeren die het gebruiken. “Hier in het zuidwesten van Friesland past zo’n 85 rocent van de boeren het toe.” Nanne Heida is zo’n gebruiker . De melkveehouder uit Mildam houdt zijn 120 koeien jaarrond binnen. Ze krijgen zomer en winter hetzelfde kuilrantsoen. De opbrengsten en de kwaliteit van zjin 45 hectare grasland zijn daarom van groot belang voor de veehouder. Heida:”Voordat ik met AgriMest begon, was ik al behoorlijk gezakt in mijn kunstmestgift: van vierhonderd kilo zuivere stikstof per hectare naar tweehonderd. Maar dat was echt te laag. Het eiwitgehalte liep terug, het gras werd te geel en het groeide onvoldoende.”

Zes jaar geleden begon hij daarom met de drijfmestverbeteraar. Dat bleek goed te werken. De stikstofgift is teruggebracht naar 95 kilo zuivere stikstof per hectare. Daarbij blijven de ruwvoeropbrengst en –samenstelling gelijk. Heida heeft dit jaar vijf sneden ingekuild met gemiddeld drieduizend kilo drogestof per hectare. Heida: “Ik stop echt niet meer met dat middel.”

bron: Agrarisch dagblad