Het onderzoek naar AgriMestMix uitgevoerd door microbioloog Gijs Jansen van Biotrack, nadert het einde. De resultaten zijn eenduidig, 220px-O2_logo.svgAgriMestMix zorgt voor een andere microbiologie in de mest. De mest gaat namelijk over van anaeroob (zuurstofarm) naar aeroob (zuurstofrijk). Na een pilot is er uitgebreid onderzoek gedaan of deze switch altijd plaats vind. De conclusie is overtuigend, in bijna 100% van de mestmonsters, waaraan AgriMestMix was toegevoegd is een switch naar aeroob vastgesteld.
Voordelen voor de gebruikers van de agriMestMix zijn onder andere minder schadelijke bacteriën in de mest. Dit geeft een daling van de bacteriedruk uit de mest. Bovendien geeft een switch naar aerobe mest een daling van uitstoot uit de mest. Zo blijft er meer ammoniak en dus stikstof behouden in de mest.