VIA 1 – Aanvrager Rinagro B.V. realiseert het project: BioSensor.

Het project “BioSensor” ontvangt subsidie voor de volgende activiteit: de ontwikkeling van de Biosensor,
bedoelt om Aerobe en Anaerobe bacteriën te meten in de mest. Via nieuwe meettechnologie.

VIA 2 – Aanvrager Rinagro B.V. en samenwerkingspartner Biotrack realiseren het project: Biologische reductie.

Het project “Biologische reductie” ontvangt subsidie voor de volgende activiteit: Ontwikkeling van een innovatief preparaat voor biologische reductie van ammoniak emissie uit drijfmest van melkvee.