Innoveren en onderzoeken in de praktijk gaat hand in hand met Rinagro. Zo werden wij benaderd om een bijeenkomst bij te wonen voor het opstarten van pilotproeven in de provincie Noord-Holland. Een breed scala aan agrarische vaklui waren reeds in het begin van de zomer bijeen om te brainstormen hoe men erin stond en hoe men hieraan dacht het project vorm te kunnen gaan geven. Vervolgbijeenkomsten volgden na de zomer en begin december zullen de eerste trajecten van start gaan.

Het doel?! Het reduceren van emissies en onderzoeken op welke manieren de boerenbedrijven toekomstbestendig gemaaktEvents Shortcodes kunnen worden in de provincie Noord-Holland.

Meer weten over het verloop van dit project, klik dan hier om onze sociale kanalen te volgen!