Biodiversiteit staat hoog op de agenda. Maar volgens Rinze Joustra van Rinagro wordt bij maatregelen omtrent dit agendapunt iets belangrijks vergeten: de bemesting. „De bovengrondse situatie is een afspiegeling van wat ondergronds mis is. Er is geen aandacht voor biodiversiteit in de bodem.”

Joustra heeft zich altijd beziggehouden met de opslag van drijfmest in de kelders. Hierin zit veel stikstof. Dit moet na het bemesten van de bodem eerst verwerkt worden door het bodemleven. Drijfmest is zuurstofloos. En waar geen zuurstof is, is ook geen leven. Dus hebben bacteriën die zonder zuurstof kunnen, vrij spel. Maar eenmaal in aanraking met hun vijand, zuurstof, ontstaat er een reactie. Zo ontstaan gassen als ammoniak, methaan en blauwzuurgas. Hierdoor komen veel voedingsstoffen pas na maanden vrij voor planten en gewassen.

Door het verrijken van drijfmest, sla je twee vliegen in één klap, bedacht Joustra. Hij heeft na jaren van testen en onderzoek de AgriMestMix ontwikkeld. Deze mix bevat bacteriën die zuurstof binden. Door dit toe te voegen aan de drijfmest in de mestkelders, ontstaat er een zuurstofrijke omgeving. „Je kweekt de bodembacterie in de mest. Hierdoor bevat de mest minder bacteriën die gassen produceren. Daarnaast blijven er meer voedingsstoffen in de mest, die sneller in de bodem worden opgenomen.” Kortom, de AgriMestMix zorgt voor minder uitstoot en een rijkere bodem. En dat terwijl je minder kunstmest nodig hebt. De lucht wordt schoner, gewassen groeien natuurlijker en grazers krijgen betere voedingsstoffen binnen waardoor krachtvoer minder nodig is. Het product van Rinagro wordt dan ook door steeds meer agrariërs ontdekt. „Meerdere duizenden in Nederland, en we exporteren naar onder andere Canada, Denemarken, Duitsland en Luxemburg,” vertelt Joustra. „We hebben vestigingen in Piaam, Leeuwarden en Kleef (Duitsland). We hebben octrooien in Nederland en Europa, en sinds kort ook in China.”

Toch pikken politiek Den Haag en onderzoeksinstituten dit verhaal nog niet op. Waar het door komt? Joustra durft het niet te zeggen. Wat je ertegen doet, is voor hem minstens een zo’n groot vraagstuk. „Wij hebben bij toeval ontdekt hoe je mest kunt verbeteren en hebben dit verder uitgewerkt. Daar zijn jaren overheen gegaan, en we zien in de praktijk dat het werkt. We groeien vrij fors, maar toch blijft het voor ons de uitdaging om te vertellen wat we hebben ontdekt. Dat vergt veel tijd. Ook omdat beleidsmakers het pad kwijt zijn door recente afwijzen van de PAS-maatregelen (Programma Aanpak Stikstof).”

Bron: Nieuwsblad van het Noorden