In eerdere berichtgeving werd het PIB-Bodemverbeteringsproject in Polen reeds geïntroduceerd. Naarmate dit project gevorderd is, zijn wij overgegaan tot actie. Eerst stond er in het 4e weekend van september de AgroShow te Bednary in de planning. De 3-daagse beurs waar men ons vorig jaar voor het eerst heeft kunnen treffen.
Dit jaar waren wij hier wederom te gast en ditmaal met een stand in de open lucht. 3 prachtige dagen met een mooie doorloop en serieuze interesse. Maar naast klantcontact stond er ook een minstens zo belangrijk gesprek in de planning. Er werd een moment gepland om handen en voeten te geven aan het demonstratieproject op 2 locaties in Polen. Te beginnen met één in de aardappelen. De tweede zal zich betrekken op uienteelt, echter start deze pas later.
Voor de aardappelteelt waren reeds de vanggewassen gezaaid en deze zouden binnen enkele maanden nog worden ondergewerkt. Dit bleek begin november te worden. Voor de optimale mineralisatie en fixatie van de nutriënten die daarbij ondergebracht worden, wordt AgriMestMix® ingezet.

Wij houden u op de hoogte over de voortgang. Echter mocht u tussentijds vragen hebben, of heeft u kennissen in Polen die interesse hebben voor de toepassing op het bedrijf, neem vrijblijvend contact met ons op!