Het betrof de volgende projecten:

  • BIOCAS Mineralisatieproef Gemeente Leeuwarden;
  • BIOCAS Denmark Lifetime Project;
  • BIOCAS Veldproeven Wilstedt (D).

Deze succesvolle projecten worden afzonderlijk belicht. De producten van Rinagro zijn onontbeerlijk in uw bedrijfsvoering voor zowel melkveehouder, akkerbouwer als composteerder!