Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Biosystems engineering van WUR, vindt een goede onderbouwing voor het werkingsmechanisme van een mestadditief een belangrijke voorwaarde om zo’n middel toe te passen in de praktijk. “Dit ontbreekt vaak. Toevoeging van zuur is een van de weinige uitzonderingen”, zegt Groot Koerkamp. “Opmerkelijk is dat van de meeste emissiearme vloersystemen ook nooit het precieze werkingsmechanisme onder praktijkomstandigheden is aangetoond en ze zijn toch gewoon op de RAV-lijst gekomen.” Groot Koerkamp geeft aan dat er nog veel onduidelijk is. “Bijvoorbeeld N-verliezen uit vaste mest zijn vele malen groter dan uit drijfmest, tot wel 50% van de uitgescheiden hoeveelheid stikstof. En daarvan weten we niet in welke vorm het verdwijnt en dus is de milieu-impact onzeker. Dat geldt ook voor actief beluchten van drijfmest, waardoor net als in vaste mest nitrificatie optreedt. Het gevormde nitraat geeft grote en diverse N-verliezen.”

Bron: Boerderij 26 mei 2020 | nummer 35