Kalverdiarree een veel voorkomend probleem in de melkveehouderij.

2019-10-15T13:53:15+02:00

De producten Bio-Optimaal 5 en MASCOL welke Rinagro in het assortiment heeft, worden ingezet bij kalverdiarree en met succes. Bio-Optimaal 5 wordt na de geboorte van het kalf de eerste 3 dagen door de biest/melk gedaan. Dit product stimuleert het herstel van de slijmlaag en de darmwand waardoor de membraamwerking van de darmen (verstopping darmen, [...]

Kalverdiarree een veel voorkomend probleem in de melkveehouderij.2019-10-15T13:53:15+02:00

‘Wonderbaarlijk snel herstel van E. coli’

2019-02-14T15:48:24+01:00

Jan Woudstra melkt in Menaldum circa honderd koeien. Sinds afgelopen jaar gebruikt hij bij uiergezondheidsproblemen MASCOL. Een mineralenmengsel dat ontstekingen remt. ‘Ik was niet meteen overtuigd toen ik ervan hoorde, maar wilde het wel proberen’, vertelt de Friese melkveehouder. ‘Leverancier Rinagro ken ik via het gebruik van AgriMestMix en dat bevalt ook goed.’ Woudstra heeft [...]

‘Wonderbaarlijk snel herstel van E. coli’2019-02-14T15:48:24+01:00

Hoge opbrengst dankzij geheim wapen

2019-02-11T16:48:18+01:00

Gras dat groeit als kool Melkveehouder Auke Stremler heeft zo zijn eigen ideeën over bodemvruchtbaarheid. Een zodebemester komt bij hem het land niet op en in plaats van kunstmest zou hij graag de mogelijkheid hebben om meer mest uit te rijden. Van de grond rond zijn bedrijf in Jorwert haalt hij tot wel vijf hoogwaardige [...]

Hoge opbrengst dankzij geheim wapen2019-02-11T16:48:18+01:00

Varkenshouder test drijfmest behandelingsmethode

2018-09-03T12:59:57+02:00

Laat deze bedrijven uitbloeien Het ministerie heeft toegezegd AgriMestMix als ammoniakreducerendie toepassing op te nemen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Maar de offi ciële erkenning laat lang op zich wachten. Voor de kleine varkenshouder Jan van de Beek een kwalijke zaak. “AgriMest- Mix is tientallen malen beter en goedkoper dan luchtwassers en gezonder voor [...]

Varkenshouder test drijfmest behandelingsmethode2018-09-03T12:59:57+02:00

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen

2014-04-01T13:19:37+02:00

“Ik kan met behandelde mest de kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen. Verder is er bij het vullen van de mesttank minder schuimvorming. Het valt mij op, dat de gewassen zeker zo lang doorgroeien in vergelijking met percelen die alleen met kunstmest bemest worden. En ook niet onbelangrijk: het % organische stof is in de afgelopen tien jaar gestegen.”

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen2014-04-01T13:19:37+02:00

‘Ik strooi 300 kilo KAS minder’

2014-01-15T16:18:12+01:00

Eens per week giet Piet van Bezooyen een gieter toevoegmiddel in de kleine put met mest. De put zit aan het eind van de dichte vloer van de ligboxenstal, die sinds 2007 in gebruikis. De gieter bevat 1 liter Agrimest- vloeistof en 2 kilo AgriMest-poeder opgelost in water. Agri-mest is een product van Rinagro in Piaam (Fr.). Van Bezooyen [...]

‘Ik strooi 300 kilo KAS minder’2014-01-15T16:18:12+01:00

Hoger stikstofleverend vermogen door drijfmestverbetering met Agri-Mest

2014-01-15T16:15:35+01:00

- Opmerkelijke praktijkresultaten met AgriMest in de Friese akkerbouw - Op het gemengde bedrijf van de Mts. L. en S. Anema in het Friese Achlum Arum wordt al ca. 5 jaar drijfmestverbetering toegepast. Uit een bemestingsonderzoek van BLGG komt een aanzienlijke stijging van het stikstofnaleverend vermogen naar voren door het gebruik van AgriMest. Eind maart 2006 [...]

Hoger stikstofleverend vermogen door drijfmestverbetering met Agri-Mest2014-01-15T16:15:35+01:00

Homogene mest en …………….

2014-01-15T16:08:56+01:00

Erik Valk, melkveehouder te Broekland (bij Raalte). “Ik heb in de afgelopen zes stalseizoenen positieve ervaringen opgedaan met het product. De homogene mest, die zich beter laat mixen, is erg belangrijk voor het overpompen naar mijn mestbassin. Bovendien heb ik de stikstofgift op grasland aanzienlijk kunnen terugbrengen. In november 1999 ben ik gestart met AgriMest. Meestal [...]

Homogene mest en …………….2014-01-15T16:08:56+01:00

Ruim 50% besparing op stikstoftgift door drijfmestbehandeling

2014-01-15T15:54:27+01:00

Op het melkveebedrijf van Mts. Heida in Mildam (nabij Heerenveen) wordt al vanaf 1998 drijfmestbehandeling toegepast. Dhr. Nanne Heida heeft het verbruik van kunstmest op grasland hierdoor aanzienlijk kunnen beperken: van vroeger ca. 200 kg. zuivere stifstof per ha zit hij momenteel op 95 kg. zuivere stikstof per ha. Verder constateert dhr. Heida: “De kleur van [...]

Ruim 50% besparing op stikstoftgift door drijfmestbehandeling2014-01-15T15:54:27+01:00
Ga naar de bovenkant