foto-agrimest-boer

Eens per week giet Piet van Bezooyen een gieter toevoegmiddel in de kleine put met mest. De put zit aan het eind van de dichte vloer van de ligboxenstal, die sinds 2007 in gebruikis.

De gieter bevat 1 liter Agrimest- vloeistof en 2 kilo AgriMest-poeder opgelost in water. Agri-mest is een product van Rinagro in Piaam (Fr.). Van Bezooyen begon zes jaargeleden het product te gebruiken. Toen molk hij nog in de Hollandse stal. De mestputten achter de koeien mixen en legen was steeds weer een probleem. Met gebruik van het middel werd de mest dunner en homogener. „Het werkt echt. Je moet het wel elke week gebruiken, anders komt er weer een koek op de mest.”
Het werk is beperkt tot zo’n vijf minuten per week. De kosten vallen volgens VanBezooyen mee: €1.000 per jaar ofwel 50 cent per kuub. „De mest wordt niet alleen homogener, maar de stikstofwerking wordt ook anders. Door omzettingen in de mest is er minder uitspoeling en vervluchtiging.” Er zijn ook verschillende onderzoeken die dat aantonen. Zo is er minder kunstmest nodig.
Daarbij geeft de veehouder wel aan dat het ook een stukje geloof is. Hij heeft er in elk geval een goed gevoel bij. „Ik weet dat ik eerder zo’n 800 kilo KAS per hectare strooide.Nadat we begonnen zijn met het toevoegmiddel is dat vrijsnel gedaald tot 500 kilo per hectare.”Hij merkt niet dat hij minder gras heeft dan andere jaren. Nu stopt hij al eind juli met kunstmest en het gras groeit door tot ver in het naseizoen. Dat is voor hem ook een teken dat de stikstof in de mest niet verloren gaat, maar geheel aan de plant beschikbaar komt. Omdat er zo’n 35 kuub mest per hectare is, zijn de kosten voor mestbehandeling €17,50. „Daarmee bespaar ik dan 300 kilo KAS. Dat kan vlot uit.”

BOERDERIJ 94 — no. 12/13 (23 december 2008)