Erik Valk, melkveehouder te Broekland (bij Raalte).
“Ik heb in de afgelopen zes stalseizoenen positieve ervaringen opgedaan met het product.
De homogene mest, die zich beter laat mixen, is erg belangrijk voor het overpompen naar mijn mestbassin.

erik-valk

Bovendien heb ik de stikstofgift op grasland aanzienlijk kunnen terugbrengen.
In november 1999 ben ik gestart met AgriMest. Meestal rond de jaarwisseling was ik twee tot drie dagen bezig om de mest te mixen en over te pompen van de ligboxenstal naar het nabijgelegen mestbassin van 550 m3.
Door het gebruik van AgriMest is de mest zo homogeen geworden, dat ik nu in een halve dag de mestkelder heb overgepompt. Je ziet het ook: de mest is duidelijk luchtiger.
Daarnaast heb ik de kunstmestgift behoorlijk naar beneden bijgesteld. In 2003 heb ik de helft minder stikstof gestrooid ten opzichte van 1999. Wij praten dan natuurlijk wel over een aanzienlijke kostenbesparing.
Ook het stalklimaat is verbeterd: de betere ammoniakbinding leidt tot minder stank. En de zomerdag heb ik minder last van vliegen.
Door het gebruik van AgriMest zijn de strepen van het zodebemesten eerder verdwenen dan vroeger. Er treedt bovendien nauwelijks verbranding op. Door de goede kwaliteit van de zode – met relatief veel “ondergras”- is beregening in het algemeen niet direct noodzakelijk. Kortom, ook weer een besparing op arbeidstijd en brandstofkosten.
Ik vind het bovendien opvallend, dat de koeien geen moeite hebben met beweiding op percelen die pas bemest (zodebemester) zijn. Blijkbaar wordt de mest sneller opgenomen in de humusrijke zode die ontstaat met AgriMest.

Belangrijkste bedrijfsgegevens: 75 stuks melkvee en ca. 40 stuks jongvee op 35 ha grasland.