Op het melkveebedrijf van Mts. Heida in Mildam (nabij Heerenveen) wordt al vanaf 1998 drijfmestbehandeling toegepast. Dhr. Nanne Heida heeft het verbruik van kunstmest op grasland hierdoor aanzienlijk kunnen beperken: van vroeger ca. 200 kg. zuivere stifstof per ha zit hij momenteel op 95 kg. zuivere stikstof per ha.
Verder constateert dhr. Heida: “De kleur van het gras blijft bovendien gelijk – een indicatie voor het gehalte aan ruw eiwit – en ook de ruwvoeropbrengst en -samenstelling. Dit jaar zijn er vijf sneden ingekuild met gemiddeld zo’n 3.000 kg droge stof per ha. Ik gebruik overigens een grasmengsel zonder klavers”.
heidaDe besparingen op de stikstofgift heeft dhr. Heida ook boekhoudkundig geanalyseerd. Rekening houdend met de aanschaf van de drijfmestverbeteraar AgriMest komt hij op een jaarlijkse netto-besparing voor zijn bedrijf van € 4.000,– op basis van de huidige stikstofprijzen.
AgriMest zorgt voor een continue bacteriewerking, zowel tijdens de stalperiode (opslagperiode) als ook in het voorjaar. Hierdoor komt de organisch gebonden stikstof uit drijfmest direct al beschikbaar. Dhr. Heida kan daarmee verhoudingsgewijs de stikstofgift beperken. Met deze aanpak wordt over het totale groeiseizoen een gelijkwaardige bemesting gerealiseerd met beperkte kunstmestaankopen.
Mts. Heida streeft op alle gebieden naar een optimalisatie van de bedrijfsvoering. Naast de melkwinning (de 125 melkkoeien worden door 2 melkrobots gemolken) geldt dit zeker ook voor de ruwvoerwinning (50 ha grasland en 10 ha snijmaïs) op voornamelijk droogtegevoelige zandgronden.
Met het oog op de nieuwe mestwetgeving is dhr. Heida positief over de toepassing van AgriMest. Dit geldt zowel voor zijn eigen bedrijf als ook in het algemeen. De nitraatrichtlijn stimuleert het gebruik van deze drijfmestverbeteraar.