Hoge opbrengst dankzij geheim wapen

2019-02-11T16:48:18+01:00

Gras dat groeit als kool Melkveehouder Auke Stremler heeft zo zijn eigen ideeën over bodemvruchtbaarheid. Een zodebemester komt bij hem het land niet op en in plaats van kunstmest zou hij graag de mogelijkheid hebben om meer mest uit te rijden. Van de grond rond zijn bedrijf in Jorwert haalt hij tot wel vijf hoogwaardige [...]

Hoge opbrengst dankzij geheim wapen2019-02-11T16:48:18+01:00

Varkenshouder test drijfmest behandelingsmethode

2018-09-03T12:59:57+02:00

Laat deze bedrijven uitbloeien Het ministerie heeft toegezegd AgriMestMix als ammoniakreducerendie toepassing op te nemen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Maar de offi ciële erkenning laat lang op zich wachten. Voor de kleine varkenshouder Jan van de Beek een kwalijke zaak. “AgriMest- Mix is tientallen malen beter en goedkoper dan luchtwassers en gezonder voor [...]

Varkenshouder test drijfmest behandelingsmethode2018-09-03T12:59:57+02:00

Behandelde drijfmest is afroepbaar en voorspelbaar

2014-04-01T13:10:41+02:00

Een praktische win-win situatie voor een Friese veehouder en akkerbouwer. Melkveehouder Zeinstra en akkerbouwer Terpstra uit het Friese Peins hebben in de afgelopen vijf jaren positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van AgriMestMix. Inmiddels is deze methode van drijfmestverbetering een basis voor hun intensieve samenwerking. En dat ondanks de afstand (ca. 1 km) tussen beide bedrijven. [...]

Behandelde drijfmest is afroepbaar en voorspelbaar2014-04-01T13:10:41+02:00

Resultaat demovelden Waiboerhoeve

2014-01-15T16:58:29+01:00

In het proefveld was een opmerkelijk verschil te zien in de ontwikkeling tussen de drie verschillende behandelingen van de gewassen.

Resultaat demovelden Waiboerhoeve2014-01-15T16:58:29+01:00

Bijeenkomst studieclub Noordbroek

2014-01-15T16:56:31+01:00

Op uitnodiging van de studieclub Noordbroek (Gr.) e.o. is er afgelopen donderdag (27-08) op het bedrijf van Dhr. Vermue getoond wat de effecten zijn van het verbeteren van de mestkwaliteit. Enthousiaste belangstelling, een hoger voederwaarde van gras en een frisser stalklimaat waren enkele resultaten die het kwaliteitsverbeteren van mest tot gevolg hebben gebracht. Onderwerpen van gesprek tijdens studieavonden tegenwoordig is het meer [...]

Bijeenkomst studieclub Noordbroek2014-01-15T16:56:31+01:00

Onderzoek naar de invloed van Agri-Mest op mest en gras

2017-10-31T12:44:22+01:00

Inleiding In het kader van het afstudeeronderzoek aan de opleiding Dier en Veehouderij aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden is onderzoek gedaan naar de invloed van Agri-Mest op de samenstelling van mest en de graskwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het bedrijf Rinagro B.V. te Piaam. Resultaten mestproef De met Agri-Mest behandelde [...]

Onderzoek naar de invloed van Agri-Mest op mest en gras2017-10-31T12:44:22+01:00

Myco-Toxinen en Candida

2014-01-15T16:46:44+01:00

Met AgriMest worden Myco-Toxinen en Cadida onderdrukt in mest en bodem!

Myco-Toxinen en Candida2014-01-15T16:46:44+01:00

‘Ik strooi 300 kilo KAS minder’

2014-01-15T16:18:12+01:00

Eens per week giet Piet van Bezooyen een gieter toevoegmiddel in de kleine put met mest. De put zit aan het eind van de dichte vloer van de ligboxenstal, die sinds 2007 in gebruikis. De gieter bevat 1 liter Agrimest- vloeistof en 2 kilo AgriMest-poeder opgelost in water. Agri-mest is een product van Rinagro in Piaam (Fr.). Van Bezooyen [...]

‘Ik strooi 300 kilo KAS minder’2014-01-15T16:18:12+01:00

Drijfmestkelders "losmaken" met AgriMest

2014-01-15T15:50:24+01:00

Op het varkensbedrijf van Mts. Hendriks in Heerde (Gld.) waren er problemen met het leegrijden van de mestkelders door ontmenging. In januari 2004 is men gestart met AgriMest, een product voor drijfmestverbetering.  Dhr. Hendriks vertelt hierover: “Op basis van het advies van de fabrikant hebben wij eerst een overdosering van AgriMest toegepast, afgestemd op de aanwezige [...]

Drijfmestkelders "losmaken" met AgriMest2014-01-15T15:50:24+01:00
Ga naar de bovenkant