De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. De sterke en zwakke punten van het melkveebedrijf komen zo naar voren. Dit vormt de basis voor verbetering van de efficiëntie van het bedrijf.