Veelal wordt er binnen ons bedrijf gesproken over melkvee en runderen, dus ook kalveren. Echter zijn wij ook nauw betrokken bij de schapen en lammeren en hoe wij deze dieren gezond mogen en kunnen houden.

Het jongste leven op uw boerderij komt nogal eens in aanraking met ziekteverwekkers. De meesten daarvan hebben door de antistoffen in de melk weinig impact op de lammeren, maar zo nu en dan weet er toch een ziekteverwekker door te dringen. Dit kan de jongste telg soms het leven kosten. Als we kijken naar blauwuier, of uierontsteking in het algemeen, kan het lam te weinig, ziekmakende of helemaal geen melk krijgen, waarna het dier komt te overlijden. In die gevallen is het zo snel mogelijk gezond krijgen van de ooi de focus en daarnaast moet het lam bijgevoerd worden.

Een ander ongemak wat ernstige gevolgen kan hebben voor het lam, is diarree. Verdroging en uitputting kunnen het lam fataal worden. Rinagro heeft successen weten te behalen waardoor de lammeren de diarree hebben kunnen overleven. Immers, een gezond lam is een actief lam! De onderstaande dosering werkte in 9 van de 10 gevallen.

Bij lammerendiarree passen wij Bio-Optimaal 5 toe. Hierbij is de behandeling 2 tot 3 dagen lang, 2 keer per dag 10-20 ml in een spuitje oraal toedienen. Bij geen verbetering de dosering naar 20-30 ml verhogen. Het is belangrijk alert te zijn en te blijven bij de dieren, maar dosering altijd 2 tot 3 dagen blijven doorzetten en checken. Lammeren die niet fit zijn staan krom, dus met een bolle rug, en ze maken herrie, terwijl een fit lam zich eerst eens uitrekt bij het opstaan.

Wanneer de lammeren over de diarree heen zijn, zijn ze vaak nog erg slap. Hiervoor hebben we een proef opgestart met de Mascol als nabehandeling. De uitslag hiervan lijkt positief te zijn, maar dat is nog even afwachten. Om concreet te kunnen zeggen dat het een geslaagde ervaring is, is het eigenlijk nog te kort dag.

Zodra wij meer nieuws hebben omtrent de uitwerking van Mascol op de slapheid van de lammeren, zult u hier meer over lezen. Of vraagt u gerust één van onze collega’s.