Op 1 juli 2017 wordt het afromingspercentage vastgesteld. Op dat moment zal dus duidelijk worden welke korting er op fosfaatrechten wordt 220px-Phosphat-Ion.svgtoegepast en met welke hoeveelheid melkvee er gewerkt kan worden. Er wordt dus niet direct een generieke korting toegepast.

Wanneer u op bedrijfsniveau goed presteert op het gebied van fosfaatproductie, dus minder fosfaat per koe, dan geeft u dat de mogelijkheid meer melkkoeien aan te houden binnen uw fosfaatgrens. Dit bied u als veehouder mogelijkheden middels een optimaler gebruik van mest en bodem uiteindelijk via het voerspoor efficiënter met fosfaat om te gaan. AgriMestMix is daarbij een goed hulpmiddel. Door de microbiologische effecten bent u in staat meer fosfaat van eigen bedrijf te benutten en hoeft er minder aangevoerd te worden.