Op uitnodiging van de studieclub Noordbroek (Gr.) e.o. is er afgelopen donderdag (27-08) op het bedrijf van Dhr. Vermue getoond wat de effecten zijn van het verbeteren van de mestkwaliteit. Enthousiaste belangstelling, een hoger voederwaarde van gras en een frisser stalklimaat waren enkele resultaten die het kwaliteitsverbeteren van mest tot gevolg hebben gebracht.

Onderwerpen van gesprek tijdens studieavonden tegenwoordig is het meer benutten van de eigen mest. Mest is geld waard, dat is duidelijk. De kunst is tevens om de benutting van mest naar een hoger niveau te brengen nu wetten en regels strakkere beperkingen opleggen.

Dhr. Vermue wil graag meer uit mest halen. Om deze reden bewerkt hij zijn percelen sinds februari dit jaar met mest waarbij het kwaliteitsniveau duidelijk hoger ligt dan ‘normale’ drijfmest. Door een simpele handeling zorgt hij ervoor dat mest meer stikstof bevat door vervluchtiging te beperken. Ook zorgt de innovatieve agrariër dat het klimaat tijdens de opslag van drijfmest wordt verbeterd zodat een rijpe mest onstaat in plaats van verrotte. Verbeteringen zijn volgens de agrariër al snel waarneembaar doordat een frisser stalklimaat ontstaat en de noodzaak tot mixen of losmaken van de put afneemt.

Dhr. Vermue had speciaal voor deze studieavond een huiskavel bemest met normale drijfmest en met behandelde drijfmest. Ook zijn er twee profielkuilen gemaakt voor bodembeoordeling en is er een versgras analyse gemaakt. Kortom, alle middelen om de som op de proef te stellen waren aanwezig.

Het veld welke is bemest met behandelde drijfmest vertoond optisch al duidelijke verschillen in dichtheid van de zode. Lopende door het perceel zijn de meningen van eenrichtingsverkeer dat het goed bemeste grasland veel meer gras bevat. Uit de versgras analyses komt bovendien duidelijk naar voren dat hetRuw-Eiwit gehalte in gras bemest met behandelde mest met maar liefst 8% stijgt! Ook vertoond gras van dit deel van het veld een verbeterde verteerbaarheid.

Ook de twee profielkuilen spraken voor zich. De bodem welke is bemest met behandelde drijfmest vertoont een actief bodemleven met zichtbare schimmels als belangrijke opvallendheid. Dit in tegenstelling tot de bodem welke is bemest met onbehandelde mest. Schimmelleven in de bodem is van essentieel belang wegens de voorziening van nutriënten aan het gewas. Schimmels zijn bovendien in staat stikstof te binden en dus te zorgen voor een verlaagd stikstofverlies.

Na de veldexpeditie zijn we de wagenloods ingedoken voor een deel theorie en de presentatie over hoe de kwaliteit van mest nu op de meest simpele manier verbeterd kan worden. Overeenstemming is wel gekomen over het feit dat er meer mag en kan worden verwacht van de huidige mestkwaliteit zoals deze nu wordt ingezet.

bron: Stichting Duurzaamheid Scoort!