Verkennend onderderzoek van de Wageningen Universiteit naar de uitstoot van broekasgassen uit vaste mest bewerkt met Agrimest, geeft aanleiding tot verder onderzoek.

praktijkonderzoek