Op het varkensbedrijf van Mts. Hendriks in Heerde (Gld.) waren er problemen met het leegrijden van de mestkelders door ontmenging. In januari 2004 is men gestart met AgriMest, een product voor drijfmestverbetering.  Dhr. Hendriks vertelt hierover: “Op basis van het advies van de fabrikant hebben wij eerst een overdosering van AgriMest toegepast, afgestemd op de aanwezige hoeveelheid mest in de kelders. Daarna is AgriMest – zoals voorgeschreven – wekelijks gemengd en met water ingebracht. Na twee maanden waren de resultaten duidelijk zichtbaar: de mest werd luchtiger en homogener. In het voorjaar hebben wij de putten kunnen leegrijden.” Momenteel gebruikt dhr. Hendriks het product al direct in de lege mestkelders. Hierdoor worden de problemen voorkomen en kan hij ook de normale wekelijkse dosering gebruiken.
Op het bedrijf heeft men groen labelstallen met schuine putwanden. De problemen ontstonden met name bij de overloop naar de centrale put. Het resultaat was steeds, dat de putten door de verstopping achter vol waren en vooraan leeg.

De behandelde varkensmest wordt volledig afgevoerd. Dhr. Hendriks heeft derhalve geen ervaringen met de stikstofbinding door AgriMest. In de praktijk resulteert dit in een besparing op de N-gift uit kunstmest voor de betreffende gewassen of grasland.

Hendriks-portreit65

Het streven naar een homogene mest is voor dhr. Hendriks ook van belang in het kader van de nieuwe mestwetgeving 2006. Hij omschrijft dit als volgt: “Ik wil de putten volledig leeg kunnen rijden om zodoende geen gaten in mijn mineralenbalans te krijgen in verband met te veel aangevoerde stikstof + fosfaat en te weinig afvoer”. Dhr. Hendriks is erg enthousiast over de werking van AgriMest en een klant van hem is inmiddels ook al gestart. Mts. Hendriks is een opfokbedrijf met 1200 Topigs-fokgelten en 800 vleesvarkens. Daarnaast heeft men 35 melkkoeien. De maatschap met zijn ouders en broer bestaat bovendien uit meerdere varkensbedrijven op verschillende locaties. Dit betreft ook een Topigs-topfokbedrijf in Witharen, fokbedrijven met eigen bedrijfsleiders en voergeldstallen voor vleesvarkens.