BIOCAS Mineralisatieproef Gemeente Leeuwarden

2022-06-03T08:59:31+02:00

In 2019 zijn Gemeente Leeuwarden en Rinagro een nieuw project gestart met betrekking tot een experiment met bermgras. Het doel is om te onderzoeken na mineralisatie het onkruid opnieuw ontkiemt en dat de compost als bemesting kan worden toegepast. Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar eventuele verliezen tijdens dit proces. Na de behandeling van het bermgras met [...]