Beloon natuurlijke wijze van terugdringen emissies

2019-02-14T15:48:52+02:00

De onderwerpen CO²-emissies en methaanreductie zijn ‘hot’ in de melkveehouderij. Initiatieven ontplooien zich en de zuivel zegt zich hard te maken voor het terugdringen van broeikasgassen. Beloningen in de melkprijs richten zich echter op twijfelachtige technische oplossingen. Waar blijft de beloning voor de inzet op betere microbiologie dat meewerkt aan minder methaan- en CO²-uitstoot?De landbouwsector moet [...]

Beloon natuurlijke wijze van terugdringen emissies2019-02-14T15:48:52+02:00

Bewezen meerwaarde van een studieclub

2019-02-14T15:49:02+02:00

Het is waardevol om cijfers te vergelijken en van elkaar te leren. Drie melkveehouders vertellen over de bewezen meerwaarde van hun studieclub. Wie verder kijkt dan zijn eigen bedrijf, verbreedt zijn horizon. Door deel te nemen aan een studieclub kunnen agrarische ondernemers hun kennis vergroten en hun bedrijfsvoering optimaliseren. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld [...]

Bewezen meerwaarde van een studieclub2019-02-14T15:49:02+02:00

Mastitis bestrijden met minerale zuurstof

2019-02-14T15:49:12+02:00

Ziekmakende bacteriën gedijen in zuurstofarme milieus. Die gedachte vormt de grondslag voor de producten van Rinagro, een bedrijf dat met het antibioticavrije mastitismiddel Mascol een nieuwe loot aan de boom heeft. Wat voor directeur Rinze Joustra begon met een middel voor mest, krijgt gaandeweg steeds meer toepassingen. Hoewel de fosfaatproblematiek het antibioticumvraagstuk wat naar de achtergrond heeft verdrongen, [...]

Mastitis bestrijden met minerale zuurstof2019-02-14T15:49:12+02:00

Anderhalf miljoen euro voor vernieuwingen in de landbouw

2018-02-07T10:13:46+02:00

De provincie Fryslân steekt 900.000 euro in een subsidieregeling om vernieuwingen in de landbouw te stimuleren. De regeling is voor boeren die plannen bedenken om weidevogels te beschermen of de uitstoot van fosfaat te beperken. De subsidie kan worden aangevraagd door boeren, onderzoekers en adviseurs en wordt op 5 maart opengesteld. Niet alleen de provincie [...]

Anderhalf miljoen euro voor vernieuwingen in de landbouw2018-02-07T10:13:46+02:00

‘Kwaliteit drijfmest is belangrijker dan hoeveelheid’

2019-02-14T15:49:25+02:00

Geplaatst op maandag 18-09-2017 De gewasgroei is meer gebaat bij een kleine hoeveelheid goede drijfmest dan bij een grote hoeveelheid van mindere kwaliteit. Dat zegt Peter van Hoof, zelfstandig onderzoeker bodemkringloop. Van Hoof roept melkveehouders en akkerbouwers op om het bodemleven te laten meewerken aan de voeding van het gewas. Peter van Hoof sprak vorige [...]

‘Kwaliteit drijfmest is belangrijker dan hoeveelheid’2019-02-14T15:49:25+02:00

AgriMestMix: Proof of principle emissies

2018-02-06T15:53:53+02:00

De Nederlandse melkveehouder staat voor enkele grote uitdagingen, de ammoniakuitstoot uit stallen moet terug, de broeikasgasemissies naar beneden en de mineralenefficiency in de kringloop moet worden verbeterd. En dit alles op een duurzame, kosten efficiënte wijze. Rinagro BV uit Piaam is een bedrijf dat zich onder andere heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop [...]

AgriMestMix: Proof of principle emissies2018-02-06T15:53:53+02:00

Behandelde drijfmest is afroepbaar en bestelbaar

2017-09-14T12:55:09+02:00

Een praktische win-win situatie voor een Friese veehouder en akkerbouwer. Melkveehouder Zeinstra en akkerbouwer Terpstra uit het Friese Peins hebben in de afgelopen vijf jaren positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van AgriMestMix. Inmiddels is deze methode van drijfmestverbetering een basis voor hun intensieve samenwerking. En dat ondanks de afstand (ca. 1 km) tussen beide [...]

Behandelde drijfmest is afroepbaar en bestelbaar2017-09-14T12:55:09+02:00

Bodemvruchtbaarheid verbeteren met compost

2017-05-31T09:51:39+02:00

Van schrale zandgrond tot vruchtbare esgrond. Dit is het doel van de heren Wikkerink in Aalten nu ze dit jaar zijn gestart met het composteren van slootmaaisel op hun melkveebedrijf. Het ruwe slootmaaisel wordt opgeslagen op een siloplaat en aangereden. Om het composteringsproces te bevorderen wordt Compost-O van Rinagro toegediend. Gemiddeld na drie maanden is er [...]

Bodemvruchtbaarheid verbeteren met compost2017-05-31T09:51:39+02:00

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen

2017-05-31T09:49:58+02:00

“Ik kan met behandelde mest de kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen. Verder is er bij het vullen van de mesttank minder schuimvorming. Het valt mij op, dat de gewassen zeker zo lang doorgroeien in vergelijking met percelen die alleen met kunstmest bemest worden. En ook niet onbelangrijk: het % organische stof is in de afgelopen tien jaar gestegen.”

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen2017-05-31T09:49:58+02:00