Ligt er een bom onder emissiearme vloersystemen?

2019-09-09T14:23:42+02:00

Mestkelders zijn brandbare gasbommen. Dichte vloeren versterken dit gevaar. Mestgasdeskundige Jetty Middelkoop windt er geen doekjes om. Na meerdere explosies in stallen door vermoedelijk exploderende mestgassen, liggen emissiearme vloeren in melkveestallen onder een vergrootglas. Hoe groot zijn de gevaren en wat zijn oplossingen? Incidenten met mestgassen in stallen lopen geregeld met [...]

Ligt er een bom onder emissiearme vloersystemen?2019-09-09T14:23:42+02:00

Rinagro participeert in veldonderzoek via Europees BIOCAS project

2020-05-19T10:32:12+02:00

In het voorjaar van 2019 gaat een meerjarig veldonderzoek plaatsvinden in akkerbouw gewassen. In Duitsland zien we teruglopende opbrengsten i.v.m de nieuwe “Dungeverortnung” boeren kunnen gewassen niet meer optimaal bemesten en willen de beschikbare N uit dierlijke mest zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten.In het kader van het Europese BIOCAS project, waaraan Rinagro BV meedoet is [...]

Rinagro participeert in veldonderzoek via Europees BIOCAS project2020-05-19T10:32:12+02:00

Opwaardering drijfmest door toevoegmiddelen in mestkelder

2019-02-14T15:47:20+01:00

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om ervaringen op te doen met het gebruik van toevoegmiddelen om zo de kwaliteit van de mest te verbeteren, minder kunstmest aan te hoeven voeren en minder ammoniakemissies te realiseren. Het doel? Kringlopen sluiten! Steeds meer melkveehouders laten [...]

Opwaardering drijfmest door toevoegmiddelen in mestkelder2019-02-14T15:47:20+01:00

Circulaire landbouweconomie wordt noodzaak

2019-02-14T15:47:07+01:00

Doe Maar Duurzaam! bij RTL 7 De wereldeconomie staat op een keerpunt: de klimaattop Parijs, broeikasgassen terugdringen, duurzaamheid en het opnieuw benutten van afvalstoffen. Oftewel: denken en handelen in een circulaire economie wordt een noodzaak! Dit geldt ook voor de circulaire landbouweconomie. Rinagro Smart Farming houdt zich bezig met het ontwikkelen van producten [...]

Circulaire landbouweconomie wordt noodzaak2019-02-14T15:47:07+01:00

Salmonella bestrijden met Compost-O

2019-02-14T15:47:34+01:00

Een melkveehouder die een aantal jaren Compost-O gebruikte voor het mineraliseren van zijn mest, kreeg te maken met een salmonellabesmetting in zijn bedrijf. Hij verdiepte zich in de omstandigheden van de salmonella besmetting en kwam erachter dat dit een bacterie is die in zuurstofloze omstandigheden leeft (anaeroob). Door het verkregen octrooi op de producten van [...]

Salmonella bestrijden met Compost-O2019-02-14T15:47:34+01:00

Geert Broersma: ‘Mest functioneert beter als die kan rijpen’

2019-02-14T15:47:50+01:00

‘Mest is de belangrijkste schakel in de kringloop van een landbouwbedrijf’, zegt melkveehouder Geert Broersma uit Damwoude. Hij runt een bedrijf met 135 melkkoeien op 80 hectare grond. Mest noemt Broersma voeding voor de bodem. Hoe beter die mest functioneert, des te minder input heb je nodig van buiten je bedrijf. Mest functioneert beter als [...]

Geert Broersma: ‘Mest functioneert beter als die kan rijpen’2019-02-14T15:47:50+01:00

Weer leven in drijfmest

2018-11-05T14:45:24+01:00

‘Er is weinig medewerking van Wageningen University’ Rinze Joustra bij de jerrycans met AgriMestMix, een mineralenmengsel waardoor de kwaliteit van de drijfmest verbetert. FOTO NIELS DE VRIES Meer en meer boeren gebruiken de mineralenmengsels van Rinagro uit Piaam. Het goedje maakt van de drijfmest een betere meststof en heeft ook tal van voordelen voor milieu [...]

Weer leven in drijfmest2018-11-05T14:45:24+01:00

Bacterie tegen schimmels en insecten toegelaten

2018-10-09T12:58:44+02:00

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) heeft een middel op basis van een bacteriestam toegelaten. Het werkt als een soort probioticum voor planten. De bacterie beschermt de wortels en versterkt ook de natuurlijke afweermechanismen van de plant. Daardoor krijgen schimmels en insecten geen kans. Het middel was al toegelaten in enkele [...]

Bacterie tegen schimmels en insecten toegelaten2018-10-09T12:58:44+02:00

‘Wonderbaarlijk snel herstel van E. coli’

2019-02-14T15:48:24+01:00

Jan Woudstra melkt in Menaldum circa honderd koeien. Sinds afgelopen jaar gebruikt hij bij uiergezondheidsproblemen MASCOL. Een mineralenmengsel dat ontstekingen remt. ‘Ik was niet meteen overtuigd toen ik ervan hoorde, maar wilde het wel proberen’, vertelt de Friese melkveehouder. ‘Leverancier Rinagro ken ik via het gebruik van AgriMestMix en dat bevalt ook goed.’ Woudstra heeft [...]

‘Wonderbaarlijk snel herstel van E. coli’2019-02-14T15:48:24+01:00

Minimaal 65% eigen eiwit, hoe doe je dat?

2019-02-14T15:48:33+01:00

Minimaal 65% eigen eiwit, hoe doe je dat? Wat zijn de gevolgen van het plan voor minimaal 65% productie van eigen voereiwit op melkveebedrijven? Welke (vergaande) aanpassingen zijn nodig? Samengevat betekent de eis het volgende: 24% van de bedrijven heeft voldoende eigen eiwit Dat stijgt naar 46% als ook buurtaankoop meetelt Gevolgen [...]

Minimaal 65% eigen eiwit, hoe doe je dat?2019-02-14T15:48:33+01:00
Ga naar de bovenkant