Wat zegt de wetenschap

2020-06-22T14:04:14+02:00

Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Biosystems engineering van WUR, vindt een goede onderbouwing voor het werkingsmechanisme van een mestadditief een belangrijke voorwaarde om zo’n middel toe te passen in de praktijk. “Dit ontbreekt vaak. Toevoeging van zuur is een van de weinige uitzonderingen”, zegt Groot Koerkamp. “Opmerkelijk is dat van de meeste emissiearme vloersystemen ook nooit het [...]

Wat zegt de wetenschap2020-06-22T14:04:14+02:00

Rinagro in de landbouwbijlage van het Friesch Dagblad op 7 mei 2020 op pagina 15:

2020-05-19T15:01:04+02:00

Klik op de link voor het artikel: https://issuu.com/ndcmediagroep/docs/landbouwbijlage_friesch_dagblad_7_mei_2020

Rinagro in de landbouwbijlage van het Friesch Dagblad op 7 mei 2020 op pagina 15:2020-05-19T15:01:04+02:00

Interview met Rinze Joustra in Melk van het Noorden

2020-07-22T11:26:04+02:00

Melk op basis van microbiologisch eiwit is de toekomst’ Door: Jelle Feenstra Als het melkveehouders lukt om een gezond bodemklimaat te krijgen, dan maken ze écht grote stappen voorwaarts. Dan creëer je een klimaat waarin aerobe bacterie-eiwitten omgevormd worden naar aminozuren voor de grasplant. ‘Het resultaat is beter ruwvoer met eiwit dat de koe één op [...]

Interview met Rinze Joustra in Melk van het Noorden2020-07-22T11:26:04+02:00

‘Rinagro heeft oplossing voor verschraalde bodem’

2019-09-12T10:07:51+02:00

Biodiversiteit staat hoog op de agenda. Maar volgens Rinze Joustra van Rinagro wordt bij maatregelen omtrent dit agendapunt iets belangrijks vergeten: de bemesting. „De bovengrondse situatie is een afspiegeling van wat ondergronds mis is. Er is geen aandacht voor biodiversiteit in de bodem.” Joustra heeft zich altijd beziggehouden met de opslag [...]

‘Rinagro heeft oplossing voor verschraalde bodem’2019-09-12T10:07:51+02:00

Meer gras en melk door kringloop

2019-08-13T09:40:52+02:00

Het gras op het land van de melkveehoudersfamilie Hoogkamp in Warffum stond er boven verwachting heel goed bij afgelopen voorjaar. „ Na de tweede snee zaten twee silo’s vol. Dat was ongekend. Zoiets hadden we nog nooit mee gemaakt”, zegt zoon Harm Hoogkamp, die samen met zijn vader Hendrik, moeder Aukje en zijn zus Hendrikje [...]

Meer gras en melk door kringloop2019-08-13T09:40:52+02:00

Ligt er een bom onder emissiearme vloersystemen?

2019-09-09T14:23:42+02:00

Mestkelders zijn brandbare gasbommen. Dichte vloeren versterken dit gevaar. Mestgasdeskundige Jetty Middelkoop windt er geen doekjes om. Na meerdere explosies in stallen door vermoedelijk exploderende mestgassen, liggen emissiearme vloeren in melkveestallen onder een vergrootglas. Hoe groot zijn de gevaren en wat zijn oplossingen? Incidenten met mestgassen in stallen lopen geregeld met [...]

Ligt er een bom onder emissiearme vloersystemen?2019-09-09T14:23:42+02:00

Rinagro participeert in veldonderzoek via Europees BIOCAS project

2020-05-19T10:32:12+02:00

In het voorjaar van 2019 gaat een meerjarig veldonderzoek plaatsvinden in akkerbouw gewassen. In Duitsland zien we teruglopende opbrengsten i.v.m de nieuwe “Dungeverortnung” boeren kunnen gewassen niet meer optimaal bemesten en willen de beschikbare N uit dierlijke mest zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten.In het kader van het Europese BIOCAS project, waaraan Rinagro BV meedoet is [...]

Rinagro participeert in veldonderzoek via Europees BIOCAS project2020-05-19T10:32:12+02:00

Opwaardering drijfmest door toevoegmiddelen in mestkelder

2019-02-14T15:47:20+01:00

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om ervaringen op te doen met het gebruik van toevoegmiddelen om zo de kwaliteit van de mest te verbeteren, minder kunstmest aan te hoeven voeren en minder ammoniakemissies te realiseren. Het doel? Kringlopen sluiten! Steeds meer melkveehouders laten [...]

Opwaardering drijfmest door toevoegmiddelen in mestkelder2019-02-14T15:47:20+01:00

Circulaire landbouweconomie wordt noodzaak

2019-02-14T15:47:07+01:00

Doe Maar Duurzaam! bij RTL 7 De wereldeconomie staat op een keerpunt: de klimaattop Parijs, broeikasgassen terugdringen, duurzaamheid en het opnieuw benutten van afvalstoffen. Oftewel: denken en handelen in een circulaire economie wordt een noodzaak! Dit geldt ook voor de circulaire landbouweconomie. Rinagro Smart Farming houdt zich bezig met het ontwikkelen van producten [...]

Circulaire landbouweconomie wordt noodzaak2019-02-14T15:47:07+01:00

Salmonella bestrijden met Compost-O

2019-02-14T15:47:34+01:00

Een melkveehouder die een aantal jaren Compost-O gebruikte voor het mineraliseren van zijn mest, kreeg te maken met een salmonellabesmetting in zijn bedrijf. Hij verdiepte zich in de omstandigheden van de salmonella besmetting en kwam erachter dat dit een bacterie is die in zuurstofloze omstandigheden leeft (anaeroob). Door het verkregen octrooi op de producten van [...]

Salmonella bestrijden met Compost-O2019-02-14T15:47:34+01:00
Ga naar de bovenkant