In het voorjaar van 2019 gaat een meerjarig veldonderzoek plaatsvinden in akkerbouw gewassen. In Duitsland zien we teruglopende opbrengsten i.v.m de nieuwe “Dungeverortnung” boeren kunnen gewassen niet meer optimaal bemesten en willen de beschikbare N uit dierlijke mest zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten.

In het kader van het Europese BIOCAS project, waaraan Rinagro BV meedoet is er 24 januari AgriMestMix toegevoegd aan 46 m3 rundveedrijfmest. In samenwerking met andere projectpartners als 3-N en de landwirtschafskammer Niedersaksen zal de proef uitgevoerd worden. De mest zal later gebruikt worden als basisbemesting en in een vergelijking met onbehandelde mest en maximale aanvullende stikstof kunstmestgift.

Het principe van betere bodemvruchtbaarheid en het beschikbaar maken van nutriënten zal het gebruik van AgriMestMix een verhoging van de opbrengt geven en een gezonder gewas.

Kijk voor meer informatie gerust op de website: https://northsearegion.eu/biocas/