Vermindering uitstoot broeikasgassen uit opslag vaste mest

2014-01-09T15:20:30+01:00

Verkennend onderderzoek van de Wageningen Universiteit naar de uitstoot van broekasgassen uit vaste mest bewerkt met Agrimest, geeft aanleiding tot verder onderzoek.